UPOZORNĚNÍ: Kompletní zobrazení nebo stažení dokumentu Edukační vědy - pedagogika, andragogika a gerontagogika je možné pouze pokud jste zaregistrovaný a přihlášený přispěvatel serveru Andromedia.cz

Edukační vědy - pedagogika, andragogika a gerontagogika

Příjmení autora: 
Salivarová
Jarmila

Vědy o výchově a vzdělávání, nebo též také vědy edukační zaznamenávají v současné době značný rozvoj, který souvisí s jejich významem. Jejich vývoj lze uchopit od vzdělávání dětí a mládeže ke vzdělávání dospělých. Vědy edukační definují Průcha a Veteška (2014, s. 95) jako „vědy, respektive vědecké disciplíny, které se zabývají teorií a výzkumem určitých složek edukační reality. Za hlavní edukační vědy se považují pedagogika a andragogika. Každá z obou věd má řadu disciplín, jež v českém prostředí bývají někdy označovány termínem pedagogické /andragogické vědy, což není přesné. Například pedagogika jako věda má více než 25 disciplín.“

Datum vydání: 
2.9.2014