Evropská komise akceptovala návrh změn vedoucích ke zlepšení čerpání v OP VK

Kategorie:

Na jednání zástupců Evropské komise s Ministerstvem školství ve středu 6. dubna 2011 byly představeny plány a již realizovaná opatření na zefektivnění a zrychlení čerpání v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK). Další pracovní schůzka se uskuteční v květnu a bude na ní vyhodnocen pokrok v celém procesu. Dále byly dohodnuty pravidelné měsíční porady mezi představiteli EK a MŠMT, které mají vést ke zlepšení vzájemné informovanosti.

MŠMT na schůzce představilo aktualizovaný Akční plán, jehož cílem je dodržet nastavený harmonogram čerpání unijních prostředků. Proměnila se organizační struktura sekce evropských fondů. Dalšími představenými opatřeními je například zkrácení lhůt pro hodnocení projektů, možnost rychlejšího navýšení celkových prostředků z důvodu velkého počtu kvalitních projektů v jednotlivých výzvách, outsourcing některých procesů týkajících se následné kontroly, apod. S tím také souvisí již realizované navýšení personální kapacity, která byla na sekci dlouhodobě poddimenzovaná.

EK dala na realizaci všech představených kroků Ministerstvu školství čas do podzimu letošního roku.

První náměstek ministra školství Jakub Hodinář, který od 1. dubna 2011 zastřešuje problematiku evropských fondů, po jednání uvedl: „Jsme si vědomi, že musíme proces zefektivnit tak, abychom v nejbližších měsících přesvědčili Evropskou komisi o naší schopnosti vyčerpat celou alokaci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost včas.“

Zdroj: MŠMT.