Jak to funguje

Pro koho je databanka určena
Databanka je určena pro každého, kdo se zabývá problematikou dalšího vzdělávání, tj. pro lektory, manažery a organizátory vzdělávání, vedoucí pracovníky oddělení zabývajících se ve firmách vzděláváním a rozvojem lidí, ale též pro pedagogy či studenty andragogiky.
 
Co databanka obsahuje
V databance najdete vybrané odborné publikace a články v elektronické podobě, kompletní vzdělávací programy, případové studie, testy a další metodické a informační zdroje pro zkvalitnění praxe dalšího vzdělávání. Databanka obsahuje odkazy na další internetové zdroje z oblasti dalšího vzdělávání. Samostatnou součástí databanky je interaktivní online andragogický slovník.
 
Jak se vytváří obsah
Koncepce vychází z principu vzájemného sdílení informací, tj. každý kdo chce informace z databanky využívat, musí do ní také přispívat. Zaregistrujte se do databanky, vložte alespoň jeden vlastní originální dokument a po jeho schválení expertním týmem AIVD ČR se Vám zpřístupní celý obsah databanky.
 
Jak se stát aktivním uživatelem databanky
Databanka je technicky řešena tak, aby kdokoli, kdo má v této oblasti co říci, mohl snadno psát, ukládat a odesílat materiály ke zveřejnění. Zaregistrujte se a pro bližší seznámení s funkcemi a ovládáním databanky prostudujte návod.
 
Staňte se i vy uživatelem a spolutvůrcem prvního českého portálu pro rozvoj profesionální úrovně dalšího vzdělávání!