Jak si zdokonalit mluvní projev

AIVD ČR, o.s. Vás srdečně zve k účasti na dalším pokračování kurzu z cyklu Lektorská dílna

JAK SI ZDOKONALIT MLUVNÍ PROJEV

 Cílová skupina:

 lektoři, školitelé, pedagogové a všichni, kteří realizují vzdělávací činnost.

 Cíle:

 • Poskytnout zpětnou vazbu na mluvní projev účastníků.
 • Optimalizovat využití hlasových dispozic jednotlivých účastníků.
 • Naučit se techniky práce s hlasem na zvýšení nebo udržení pozornosti posluchačů nebo partnerů.
 • Naučit se zacházet s hlasem tak, aby nedošlo k jeho poškození.

 Obsah:

Tři východiska pro srozumitelnou a příjemně znějící mluvu:

            -  natlakovaný výdechový proud vzduchu

            -  proznívání vokálů zdravě rozeznělými hlasivkami

            -  aktivní pohyb rtů a jazyka a posléze i pohyb celého těla

  Doporučení lektora k přípravě na kurz:

 • V kurzu nepůjde jen o technické zvládnutí mluvy. Když chcete své publikum opravdově zaujmout, je důležité, abyste v sobě nalezli i vnitřní důvod posluchačům sdělit svůj osobitý názor. I z tohoto důvodu mají účastníci před kurzem domácí úkol připravit si k přednesu krátký úryvek prózy nebo veršů, který plně vyjadřuje jejich osobnost.
 • Doporučení: uvolněné oblečení, pracuje se obvykle naboso nebo v silných ponožkách.

 Lektor kurzu:

 • Doc. Václav Martinec, divadelník a dlouholetý pedagog JAMU.

 Termín a místo konání:

 • Pondělí 14. – 15 . 4 . 2014 od 10:00 do 17:00 hodin.
 • Učebna AIVD ČR, Karlovo náměstí 14/292, 120 00 Praha 2, 6. patro.

 Cena kurzu:

 • Pro nečleny AIVD ČR: 3 800,- Kč. Pro členy AIVD ČR: 2 800,- Kč.
 • Absolvent kurzu získá osvědčení AIVD ČR.

 Informace k přihlašování:

 • Pro přihlášení na kurz není nutné absolvovat předchozí lektorskou dílnu.
 • Na kurz se přihlašujte do 7.4. 2014 výhradně na webu www.aivd.cz/akce. U členů prosíme o přihlášení na akci přes jejich profil.
 • Po ukončení rezervace budou na Vaši adresu odeslány potvrzení a následně faktura, jejíž zaplacení je podmínkou účasti.
Termín: 
14.4.2014 - 10:00 - 15.4.2014 - 17:00
Příloha: