Jak zvládnout stres při výuce?

AIVD ČR Vás srdečně zve k účasti na semináři 

Jak zvládnout stres při výuce?

Cílová skupina:

 • Lektoři

Cíle:

  • Seznámit se zásadami psychohygieny lektora, posílit jeho odolnost vůči náročným situacím a nalézt způsoby obnovy energetických zdrojů.
  • Rozšířit vlastní škálu metod na zvládání náročných situací lektora a umožnit praktické procvičení relaxačních technik, technik vhodných pro práci s energií a cvičení na celkové tělesné uvolnění.
  • Osvojit si konkrétní, jednoduchou techniku vedoucí k hlubokému uvolnění a regeneraci sil, pomáhající při zvládání akutního i chronického stresu.
  • Naučit se, jak obnovovat vlastní energetické zdroje, harmonizovat psychický stav a tělesné funkce - tím napomáhat ke zvyšování sebedůvěry a optimismu.

  Obsah:

   • Psychohygiena lektora
   • Stres, frustrace, maladaptace, adaptace v prostředí výuky
   • Znaky růstu duševní rovnováhy
   • Mezilidská komunikace a duševní zdraví
   • Plánování času
   • Práce s myšlenkami
   • Práce s trémou
   • Nácvik relaxačních technik

   Lektor semináře:

   Mgr. Lada Pourová studovala psychologii a andragogiku. Dlouhodobě se věnuje lektorské činnosti převážně v neziskovém sektoru. Stěžejní náplní jsou psychosociální poradenství, psychoterapie, vzdělávání a konzultace jedincům s poruchou pozornosti v dospělosti (ADHD/ADD).

   Termín a místo konání:

   • 4. června 2015 10:00 – 15:00
   • Učebna AIVD ČR, Karlovo náměstí 14/292, 120 00 Praha, 2, 6. patro.

   Cena:

   • Členové AIVD ČR zdarma, nečlenové 1000,- Kč.
   • V ceně je zahrnuto i drobné občerstvení.

   Informace k přihlašování:

   • Na akci se přihlašujte do 29. 5. 2015 výhradně na webu www.aivd.cz/akce.
   • Po ukončení přihlašování bude na Vaši adresu odeslána faktura, jejíž zaplacení je podmínkou pro účast a informace.
   • Vaše přihlášení je platné POUZE při doručení automatického potvrzovacího mailu. Neobdržíte – li jej, přihlášení se patrně nezdařilo, vykonejte přihlášení znovu!!!
   Termín: 
   4.6.2015 - 10:00 - 15:00