Konala se konference ke kariérovému poradenství

Kategorie:

O úrovni kariérového poradenství a možnostech jeho zkvalitnění se jednalo na konferenci, která proběhla 30. března 2011 v Praze. Byl zde představen projekt VIP Kariéra II – Kariérové poradenství, který nabízí celou řadu velmi potřebných novinek. Informační systém na adrese www.infoabsolvent.cz, který vznikl během předcházejícího projektu, projde výraznou inovací. Pro pedagogy budou připraveny nové e-learningové kurzy eKariéra+, individuální pomoc zájemcům o vzdělávání i učitelům bude poskytovat call centrum.

Kariérový poradce by měl pomoci žákům (i dospělým zájemcům), aby si našli takovou vzdělávací cestu, která bude odpovídat jejich zájmům i studijním předpokladům. Fungující kariérové poradenství tak může snížit na minimum počet žáků, kteří později svého výběru školy litují, mají studijní problémy a hledají jiné řešení.

Na nutnost zkvalitnění kariérového poradenství v ČR upozornila i loňská expertní zpráva OECD, která zkoumala odborné vzdělávání ve 14 členských zemích. Kariérové poradenství probíhá z velké části na školách a většinou je spojováno s poradenstvím výchovným. To má za následek, že poradci nemají vždy dostatečný přehled o trhu práce a požadavcích firem. „Volba profese a vzdělávací dráhy, která k ní vede, se přitom neobejde bez kvalitních informací o perspektivách pracovního uplatnění a o kompetencích, které požadují zaměstnavatelé“, říká Helena Úlovcová, náměstkyně ředitele NÚOV.

Nový projekt VIP Kariéra II – Kariérové poradenství v podmínkách kurikulární reformy je proto koncipován tak, aby řešil rozvoj celého systému kariérového poradenství pro žáky ZŠ, SŠ a VOŠ, včetně žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků ohrožených předčasným odchodem ze vzdělávání.

Probíhající kurikulární reforma klade velké nároky na rozšíření struktury informací. Informační systém proto bude ve své inovované podobě přehlednější a srozumitelnější pro uživatele, lépe zachytí postup škol při zavádění školních vzdělávacích programů, rozšířeny budou také informace o vysokoškolské nabídce. „V inovovaném informačním systému bude například možné vyhledávat i podle názvů školních vzdělávacích programů, které nejsou nikde jinde dostupné,“ říká hlavní manažer projektu Jiří Vojtěch.

Zároveň se připravuje audiovizuální komponenta zaměřená na prezentaci vzdělávací nabídky, s důrazem na technické obory, u kterých je nízká poptávka často způsobena špatnou informovaností o studijních programech a perspektivách uplatnění.

Projekt se výrazně orientuje na prevenci předčasných odchodů ze vzdělávání a podporu znevýhodněných žáků. Informační systém www.infoabsolvent.cz bude proto více než dosud respektovat potřeby těchto žáků. Bude přinášet poznatky z konkrétních šetření odrážejících situaci znevýhodněných, které mohou školy využít pro zlepšení jejich situace.

Dalším novým prvkem bude koncepčně řešené a technicky dobře vybavené informační poradenské pracoviště s call centrem, které bude individuálně pomáhat jak zájemcům o vzdělávání, tak pedagogickým a poradenským pracovníkům.

 

Bližší informace o projektu:

Ing. Jiří Vojtěch, vedoucí oddělení analýz potřeb trhu práce NÚOV
E-mail: jiri.vojtech@nuov.cz, tel.: 274 022 321

 

Zdroj: NÚOV.