Konference Fóra Industriale

Kategorie:

Na Svazu průmyslu jednalo poprvé fórum pro firemní vzdělávání

Myšlenka fóra vychází ze zjištění, že dosud neexistuje žádná strukturovaná platforma, která by se cíleně zabývala potřebami výrobních firem v oblasti rozvojového, manažerského či interního odborného vzdělávání, a to přesto, že tyto firmy jsou nepostradatelnou částí české ekonomiky.

Poptávka firem po specializovaných školeních se zároveň nekryje s nabídkou komerčních vzdělavatelů. Z toho důvodu byla ustavena platforma za účasti zástupců MPO, MŠMT, významných výrobních firem (Třinecké železárny, Wikov, Ray Service), oborových asociací (ATOK, AutoSAP, ČOKA, Silikátový svaz) a Asociace institucí vzdělávání dospělých (AIVD) s cílem definovat konkrétní rozvojové potřeby firem z oblasti průmyslu.

Účastníci úvodního jednání dne 30. května se shodli na důležitosti firemního vzdělávání jako nezbytného předpokladu rozvoje a udržení konkurenceschopnosti výroby. Definovali také dvě oblasti – efektivita vzdělávání, budoucnost a rozvoj firmy – jako zásadní témata pro nejbližší období.

Výsledkem jednání jsou doporučení adresovaná vzdělávacím společnostem a orgánům státní správy, která témata jsou průmyslovými podniky vnímána jako prioritní. Členové fóra také deklarovali svůj zájem tuto poptávku dále konkretizovat a spolupracovat na jejím naplňování.