Konference o vzdělávání dospělých AEDUCA 2016

Kategorie:

„Využili jsme možnosti propojit naši konferenci s jedinečnou událostí, kterou je Absolventské setkání k 70. výročí obnovení Univerzity Palackého v Olomouci. V páteční sekci konference se tak budeme věnovat absolventům, jejich zkušenostem s uplatňováním získaného vzdělávání, jejich motivaci dále se vzdělávat a vracet se tak do vzdělávacího cyklu. Speciálně se zaměříme na příklady dobré praxe vysokých škol, které se snaží pracovat na své absolventské politice a udržet tak kontakt se svými absolventy. AEDUCA 2016 však nebude pouze o absolventech a jejich návratu ke vzdělávání. Již o den dříve, tedy ve čtvrtek, budeme v sekci Nové příležitosti pro instituce ve vzdělávání dospělých diskutovat inovativní možnosti a cesty vedoucí k úspěchu na současném vzdělávacím trhu.“ upřesnila hlavní garantka konference Markéta Šupplerová. Konference tak první den nabídne téma reflektující aktuální problémy na poli vzdělávání dospělých a ve spolupráci s partnerem akce AIVD ČR budou své zkušenosti prezentovat zástupci manažerů vzdělávacích institucí, pozváni jsou také zkušení odborníci zodpovědných institucí jako je MŠMT, FDV či MPSV. Páteční sekce Re/start vzdělávání – absolventská problematika pak směřuje více do sféry terciárního vzdělávání, snažíme se však i zde o propojení se oblastí praxe, například prezentací ředitelky Krajské hospodářské komory Olomouckého kraje.

Nedílnou součástí akce bude opět posterová sekce, kde mohou vzdělávací instituce prezentovat své konkrétní vzdělávací projekty a aktivity. V letošním roce bychom rádi, při příležitosti zahájení konference, zahájili také Týden vzdělávání dospělých a otevřeli tak tuto akci také Olomouckému kraji.

Konference AEDUCA 2016 láká své účastníky také na ojedinělé historické prostředí Uměleckého centra Univerzity Palackého v Olomouci, která je hlavním pořadatelem akce, a to v zastoupení Institutu celoživotního vzdělávání Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci a ve spolupráci s AIVD ČR. Konference má již tradičně podporu a záštitu MŠMT a je součástí Týdne vzdělávání dospělých v Olomouckém kraji.

Detaily a další informace naleznou zájemci na adrese www.aeduca.cz. Pro účastníky z řad členů AIVD ČR, dále pro členy Klubu absolventů UP a pro studenty vysokých škol nabízíme slevu 30% z účastnického poplatku.