Nová ekonomická situace: výzva ke vzdělávání (konference)

AIVD ČR a Generální ředitelství Úřadu práce ČR

Vás srdečně zvou na konferenci

NOVÁ EKONOMICKÁ SITUACE: VÝZVA KE VZDĚLÁVÁNÍ

Období stagnace ekonomiky vytváří základní podmínky nejen budoucího, ale též obsahově nového ekonomického rozvoje, který mimo jiné klade nové požadavky i na změněnou kvalitu pracovní síly. A to nejen na kvalifikaci, ale i na obecné a specifické dovednosti a vědomosti s kvalifikací spojené. Některé kvalifikace se stávají neuplatitelnými a vznikají pracovní místa spojená se změněnou či novou kvalifikací. A to je výzva celé společnosti – jak se připravit na novou ekonomiku, jak bude reagovat školská vzdělávací soustava, jakou roli bude v této situaci hrát další vzdělávání?


Témata konference:

 • Úvodní slovo
  PhDr. Zdeněk Palán, Ph.D., prezident, AIVD ČR
  Mgr. Jan Karmazín, MPA, vedoucí oddělení zprostředkování a poradenství, Generální ředitelství Úřadu práce ČR
 • Celoživotní učení v současné ekonomické situaci
  Mgr. Jakub Stárek, ředitel odboru vzdělávací soustavy, MŠMT
 • Nová ekonomická situace – výzvy, na které musíme reagovat
  Mgr. Roman Seidl, ředitel odboru koncepcí a mezinárodní spolupráce, MPSV
 • Reformy vzdělávání, výzkumu a inovací v ČR
  PhDr. Miroslava Kopicová, ředitelka, Národní vzdělávací fond
 • Vysoké školy – vzdělání a profesní příprava
  Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc., proděkan, Vysoká škola finanční a správní
 • Další vzdělávání v nové ekonomické situaci
  PhDr. Zdeněk Palán, Ph.D., prezident, AIVD ČR
 • Kvalitní učitel – cesta ke konkurenceschopnosti ČR
  Mgr. Marek Kupsa, tajemník, Hospodářská komora ČR
 • Očekávání zaměstnavatelů od budovaného systému dalšího profesního vzdělávání
  Ing. Bohumil Mužík, expert, Svaz průmyslu a dopravy ČR
 • Disparity na trhu práce a opatření pro jejich řešení
  Bc. Karel Tichý, DiS, senior projektový manažer, Asistenční centrum
 • Aktuální uplatnění praktických zkušeností na trhu práce z pohledu FDV
  Ing. Radek Rinn, ředitel odboru projektové kanceláře, Fond dalšího vzdělávání
 • Příklady dobré praxe
  Zástupci zaměstnavatelů

Součástí konference bude také slavnostní vyhlášení vítězů cen kvality AIVD ČR:


Termín a místo konání:

 • Středa 21. listopadu 2012, 10:00 – 16:00 hodin.
 • Praha, Hotel Olympik Tristar, U Sluncové 14, Praha 8, mapu naleznete zde.


Cena:

 • Účast na této konferenci je pro registrované zdarma.
 • Na konferenci se registrujte na webu www.aivd.cz/konference2012, a to nejpozději do 14. listopadu 2012.
 • Neregistrovaným zájemcům nebude z kapacitních důvodů umožněn vstup. 

Těšíme se na setkání s Vámi.

PhDr. Zdeněk Palán, Ph.D., v.r. JUDr. Jiří Kubeša, v.r.
prezident AIVD ČR, o.s. generální ředitel ÚP ČR

Termín: 
21.11.2012 - 10:00 - 16:00