Kooperace – podpora dalšího profesního vzdělávání

AIVD ČR a FDV Vás srdečně zvou k účasti na workshop v rámci TVD

 

Kooperace – podpora dalšího profesního vzdělávání

 Cíle:

 • Přínosy projektu Kooperace pro cílové skupiny
 • Podpora systému DPV v ČR a jeho klíčovým aktérům

 Cílová skupina:

 • Lektoři
 • Vzdělavatelé dospělých
 • Pracovníci služeb zaměstnanosti

 Obsah:

 • Uvítání AIVD a FDV
 • Informace o projektu Kooperace a jeho hlavních výstupech
 • Představení znalostní báze pro odborníky v DPV – KOOPOLIS
 • Interaktivní práce s KOOPOLIS – modelový příklad užití
 • Diskuse
 • Závěr

Lektor:

 • Ing. Jolana Blažíčková, MBA (metodik DV, FDV)

 Termín a místo konání:

 • 5. listopadu 2015 v učebně AIVD ČR, Karlovo nám. 14/292, Praha 2
 • Čas: 10.00 - 13.00 hod.

Cena:

 • zdarma

 Informace k přihlašování:

 • Na akci se přihlašujte do 30. 10. 2015 výhradně na webu www.aivd.cz/akce.
 • Vaše přihlášení je platné POUZE při doručení automatického potvrzovacího mailu. Neobdržíte-li jej, přihlášení se patrně nezdařilo, vykonejte přihlášení znovu !!!
Termín: 
5.11.2015 - 10:00 - 13:00
Příloha: