Krizová komunikace v práci lektora

AIVD ČR Vás srdečně zve na lektorskou dílnu

Krizová komunikace v práci lektora

Lektorská dílna se zaměřuje kritické body na seminářích, ale pomůže Vám i v běžné životě. Dílna je určena i pro pedagogy, studenty humanitních oborů, konzultanty, moderátory, pracovníky knihoven a dalších zařízení se vzdělávacím přesahem.

Cíle:

 • Rozebrat a postihnout specifika krizové komunikace při vzdělávací činnosti.
 • Seznámit se s hlavními zásadami pro jednání v zátěžových situacích, s nimiž se mohou lektoři a vzdělavatelé setkat.
 • Osvojit si klíčové kompetence pro porozumění krizovým momentům.
 • Natrénovat rozpoznání významu emocí ve vyhrocené komunikaci a způsobů řešení zátěžových situací formou cvičení, testů a práce s videokamerou. 

Obsah:

 • Typy krizových momentů v práci lektora, přehlednost a vyhodnocení zátěžové situace
 • Utajené motivace – co účastníci říkají a co v nevyřčené rovině reálně chtějí
 • Účinnost metody aktivního naslouchání a porozumění
 • Práce s kritikou – konstruktivní, destruktivní, jak je přijímat i sdělovat
 • Manipulace – její odhalení a reakce na ni
 • Budování důvěry a pozitivního klimatu v průběhu lektorské práce

Lektor:

 • PhDr. Milada Záborcová, Ph.D. se zabývá krizovou komunikací, řešením konfliktů při práci s lidmi, manažerskými dovednosti, rozvojem emočních schopností a problematikou age managementu. Je aktivní v oblasti vzdělávání seniorů a připravuje lektorské i jiné vzdělávací koncepty ve spolupráci s dalšími organizacemi neziskového sektoru.

Termín a místo konání:

 • 16. února 2016 v AIVD ČR, Karlovo nám. 14/292, Praha

Cena:

 • 2.000 Kč, sleva pro členy AIVD ČR 1.000 Kč

Informace k přihlašování:

 • Na akci se přihlašujte do 2. 2. 2016 výhradně na webu www.aivd.cz/akce.
 • Po ukončení přihlašování bude na Vaši adresu odeslána faktura, jejíž zaplacení je podmínkou pro účast a informace.
 • Vaše přihlášení je platné POUZE při doručení automatického potvrzovacího e-mailu. Neobdržíte-li jej, přihlášení se patrně nezdařilo, vykonejte přihlášení znovu !!! 

Kontakt:

Termín: 
16.2.2016 - 9:00 - 17:00