Kulatý stůl k Národní soustavě kvalifikací - Praha

Zveme Vás na kulatý stůl zaměřený na seznámení se s projektem NSK2 a na Vaše aktuální problémy na trhu práce.

Mezi nejčastěji diskutovaná témata kulatých stolů patří využití NSK2 v praxi, chybějící kvalifikace a s tím spojená chybějící odborná školení, rozdíly ve skutečné kvalifikaci pracovníků v jednotlivých oborech apod. Jedním z cílů projektu NSK2 je  nacházet pro tyto problémy řešení a bojovat proti nerovnostem na trhu práce. Pro účastníky nadcházejících kulatých stolů je jistě přínosem i samotný fakt, že si mohou o svých problémech pohovořit s kolegy z oboru a svými připomínkami se aktivně podílet na vyřešení nepříznivé situace na trhu práce.

Přijďte nalézt řešení Vašich problémů s trhem práce!

Bližší informace naleznete zde.

Kontakt:

Ing. Eva Spálenská PR manažer VZ NSK2
HOSPODÁŘSKÁ KOMORA ČESKÉ REPUBLIKY
Freyova 27/82 190 00 Praha 9 – Vysočany
Tel.: 266 721 452
E-mail: spalenska@komora.czwww.komora.cz

Termín: 
29.11.2012 - 9:00 - 12:00