Kurz CH-Q - Mapování kompetencí

Kategorie:

Centrum Euroguidance ve spolupráci s Centrem kompetencí pořádá 3. běh kurzu CH-Q − mapování kompetencí.  

Jedná se původně o švýcarský koncept ověřování kompetencí získaných prostřednictvím neformálního vzdělávání a informálního učení. Kurz povedou certifikované české lektorky Dorota Madziová a Silvie Pýchová.

Kurz je složen z prezenční a distanční části:

  • příprava podkladů na kurz (distanční část);
  • 3denní intenzivní sebezkušenostní část (prezenční část: 2.−4. 12. 2012, areál Oáza Říčany, V Chobotě 2112, Říčany);
  • zpracování akčního plánu a osobního portfolia (distanční část).

Kurz je určen kariérovým poradcům. Kapacita kurzu je omezena (max. 13 účastníků).

Máte-li zájem o účast na kurzu, přihlásit se můžete zde. Bude upřednostněn jeden zástupce za organizaci.