Kurz Profesionální lektor

AIVD ČR o.s. Vás srdečně zve k účasti na kurzu

PROFESIONÁLNÍ LEKTOR

Cílová skupina:

 • Lektoři dalšího vzdělávání.
 • Pedagogové škol vzdělávající dospělé.
 • Interní a firemní lektoři
 • Zájemci o lektorskou činnost.
 • Zájemci o profesní kvalifikaci „Lektor dalšího vzdělávání“ podle Národní soustavy kvalifikací.

Cíle kurzu:

 • Zvýšit kvalitu lektorské práce.
 • Připravit lektory na výkon jejich profese.
 • Rozšířit znalosti a především dovednosti lektorů.
 • Připravit lektory na zkoušku z profesní kvalifikace „Lektor dalšího vzdělávání“.

Témata kurzu:

 • Komunikace a prezentace lektora.
 • Práce lektora se skupinou.
 • Metodika lektorské práce.
 • Interaktivita v lektorské práci.
 • Příprava lektora na výuku.
 • Příprava a práce se studijními materiály.
 • Hodnocení účinnosti vzdělávání.

Lektoři kurzu:

 • Mgr. Kuni Kopecká
 • Mgr. Tomáš Langer
 • PhDr. Bohumír Fiala
 • Mgr. Erika Konupčíková
 • PhDr. Ivana Musilová

  Průběh a závěr kurzu:

  Celkem 160 hodin, z toho 56 vyuč. hodin prezenčně, 96 vyuč. hodin distančně v e-learningovém prostředí LMS FRONTER a 8 vyuč. hodin závěrečná zkouška.

  Závěrečná zkouška probíhá před 3člennou zkušební komisí jmenovanou AIVD ČR, o.s. Komise se skládá z lektorů kurzu a nezávislého člena.

  Absolvent získává osvědčení AIVD ČR, o.s.,

  Absolvent má možnost složit zkoušku z profesní kvalifikace „Lektor dalšího vzdělávání“.

  Termíny prezenčních setkání kurzu:

  11. - 12. 08. 2014      Komunikace a prezentace lektora, Práce lektora se skupinou

  13. - 14. 08. 2014       Metodika lektorské práce, Interaktivita v lektorské práci

  15. - 18. 08. 2014       Příprava lektora na výuku, Příprava a práce se studijními materiály

  19. 08. 2014               Hodnocení účinnosti vzdělávání 

  01. 09. 2014               Závěrečné zkoušky

  Přesný harmonogram naleznete v pozvánce (příloha).

  Závěrečnou zkoušku je možno složit jako zkoušku z profesní kvalifikace „Lektor dalšího vzdělávání“! Liší se hloubkou prokazovaných znalostí a délkou trvání. Nutno nahlásit před zahájením kurzu.

  Uzávěrka přihlášek:

  • 23. 07. 2014

  Cena kurzu:

  • 18 000 Kč, vč. DPH.

  Sleva pro členy AIVD ČR, o.s. ve výši 2 000 Kč.

  • Cena zkoušky z profesní kvalifikace „Lektor dalšího vzdělávání“ činí 4.000,- Kč.

  Sleva pro členy AIVD ČR, o.s. ve výši 1.000 Kč.

  Přihlášky a bližší informace ke kurzu:

  PhDr. Ivana Musilová

  Tel.: 734 605 605

  E-mail: aivd@aivd.cz

  Web: www.aivd.cz

  Termín: 
  11.8.2014 - 10:00 - 19.8.2014 - 17:15
  Příloha: