Kurz Profesionální lektor

AIVD ČR Vás srdečně zve na kurz 

Profesionální lektor

Cílová skupina:

 • Lektoři dalšího vzdělávání.
 • Pedagogové škol vzdělávající dospělé.
 • Interní a firemní lektoři.
 • Zájemci o lektorskou činnost.
 • Zájemci o profesní kvalifikaci „Lektor dalšího vzdělávání“ podle Národní soustavy kvalifikací.

Cíle kurzu:

 • Zvýšit kvalitu lektorské práce.
 • Připravit lektory na výkon jejich profese.
 • Rozšířit znalosti a především dovednosti lektorů.
 • Připravit lektory na zkoušku z profesní kvalifikace „Lektor dalšího vzdělávání“. 

Témata kurzu:

 • Komunikace a prezentace lektora.
 • Práce lektora se skupinou.
 • Metodika lektorské práce.
 • Interaktivita v lektorské práci.
 • Příprava lektora na výuku.
 • Hodnocení účinnosti vzdělávání.
 • Příprava a práce se studijními materiály.

Průběh a závěr kurzu:

 • Celkem 160 vyučovacích hodin, z toho 56 vyučovacích hodin prezenčně, 96 vyučovacích hodin distančně v e-learningovém prostředí a 8 hodin závěrečná zkouška.
 • Závěrečná zkouška probíhá před 3člennou zkušební komisí jmenovanou AIVD ČR, o.s. Komise se skládá z lektorů kurzu a nezávislého člena.
 • Absolvent získává osvědčení AIVD ČR
 • Absolvent má možnost složit zkoušku z profesní kvalifikace „Lektor dalšího vzdělávání“

Termíny prezenčních setkání kurzu:

09. 02. 2016                 Komunikace a prezentace lektora 

10. 02. 2016                  Práce lektora se skupinou

24. 02. 2016                  Metodika lektorské práce

25. 02. 2016                  Interaktivita v lektorské práci

08. 03. 2016                  Příprava lektora na výuku

09. 03. 2016                  Příprava a práce se studijními materiály

10. 03. 2016                  Hodnocení účinnosti vzdělávání 

30. 03. 2016                  Závěrečné zkoušky účastníků

Zkoušky z profesní kvalifikace "Lektor dalšího vzdělávání" se  pro zájemce konají v termínech 11. 4. a 13. 06. 2016.

Uzávěrka přihlášek na kurz:

 • 26. 01. 2016

Cena kurzu:

 • 18 000 Kč, vč. DPH. Sleva pro členy AIVD ČR, o.s. ve výši 2 000 Kč.
 • Cena zkoušky z profesní kvalifikace „Lektor dalšího vzdělávání“ činí 6.000,- Kč. Sleva pro členy AIVD ČR, o.s. ve výši 1.000 Kč.

 

Informace:

Bc. Sára Drozdová
Tel.: +420 739 605 605
E-mail: aivd@aivd.cz
Web: www.aivd.cz

Termín: 
9.2.2016 - 9:00 - 30.3.2016 - 16:00
Příloha: