Lektorská dílna - využití akčních plánů ve vzdělávání dospělých

Srdečně Vás zveme k účasti na volném pokračování kurzu z cyklu

Lektorská dílna - využití akčních plánů ve vzdělávání dospělých


Cíle kurzu:

Po skončení kurzu budou účastníci

  • schopni svými slovy popsat principy tvorby akčních plánů
  • znát několik příkladů tradičních i méně tradičních akčních plánů
  • schopni sestavit akční plán pro svá školení

 Obsah kurzu:

  • Jaký je smysl použití akčních plánů (Proč a k čemu?).
  • Co by měl akční plán splňovat, aby skutečně efektivně podpořil přenos znalostí do praxe.
  • Zkusíme si tvorbu akčních plánu a také nějaké méně tradiční přístupy (např. imaginativní cvičení „Cesta do budoucnosti“, škálování, kreslení).

 Lektor kurzu:

  • David Dostal, pracuje jako metodik vzdělávání dospělých a interní lektor firmy Accenture, kde zodpovídá mimo jiné za analýzu vzdělávacích potřeb, přípravu kurzů a vzdělávacích programů a rozvoj interních lektorů.

 Termín a místo konání kurzu:

  • Úterý 16. dubna 2013 od 10:00 do 17:00 hodin.
  • Učebna AIVD ČR, Karlovo náměstí 14/292, 120 00 Praha 2, 6. patro.

 Cena kurzu:

 Informace k přihlašování:

  • Pro přihlášení na kurz není nutné absolvovat předchozí lektorskou dílnu.

Na kurz se přihlašujte do 02.04.2013 na webu www.aivd.cz/akce, na základě přihlášky bude na Vaši adresu odeslána faktura, jejíž zaplacení je podmínkou účasti

Termín: 
16.4.2013 - 10:00 - 17:00