Mezinárodní konference "Integrace 6x jinak"

Konference pořádaná EKS (Evropskou kontaktní skupinou), pražskou pobočkou Friedrich-Ebert-Stiftung (FES) a partnery z Irska a Velké Británie se zaměřuje na praktické příklady efektivních integračních politik z šesti klíčových oblastí důležitých pro úspěšnou integraci. Jsou jimi sociokulturní integrace, komunitního rozvoj, zaměstnání a pracovní uplatnění, jazyková výuka, genderově specifické integrační politiky a kariérové poradenství pro migranty a migrantky. Účastníci a účastnice konference budou mít příležitost vyzkoušet si na vlastní kůži prověřené metody nejen z dílny EKS, ale především našich partnerů z Londýna a Dublinu a sdílet své zkušenosti z oblasti vzdělávání a kariérového poradenství pro migranty a migrantky.

Pro vzdělavatele, kariérové poradce a profesionály zabývající se podporou osobního rozvoje či začleňováním znevýhodněných osob na trh práce doporučujeme zejména workshop "Kariérové poradenství - luxus nebo efektivní nástorj integrace" a "Práce - alfa a omega intagrace".
Na workshopech budete mít možnost seznámit se s metodami, teré EKS ve své poradenské a vzdělávací praxi úspěšně využívá, některé z nich si přímo vyzkoušíte.

Podrobný program a naleznete v příloze nebo na www.ekscr.cz

V případě zájmu o účast na konferenci zašlete prosím e-mail do 19. 10. 2012 na adresu: veronika.zemanova@ekscr.cz nebo potvrďte svou účast telefonicky na čísle: 774 454 528.

Tlumočení z anglického jazyka je zajištěno.

Termín: 
23.10.2012 - 9:15 - 16:00