Národní cena kariérového poradenství 2014

Kategorie:

Podrobné informace k soutěži Národní cena kariérového poradenství 2014

Centrum Euroguidance působící při Domu zahraniční spolupráce vyhlašuje šestý ročník soutěže Národní cena kariérového poradenství. Soutěž je realizovaná ve spolupráci s centrem Euroguidance Slovenské republiky, které působí při Slovenské akademické asociaci pro mezinárodní spolupráci. 

Cílem soutěže je zviditelnění poskytovaných služeb a ocenění dobré praxe v oblasti kariérového poradenství v ČR.

Kdo se může do soutěže přihlásit:

Mohou se zapojit organizace (např. základní nebo střední školy, školská zařízení, univerzity i vysoké školy, instituce dalšího či celoživotního vzdělávání, úřady práce, personální, poradenské či vzdělávací agentury, podniky i firmy, mimovládní a neziskové organizace a další), ale i jednotlivci (výchovní poradci, poradci ve státních i nestátních zařízeních a organizacích, soukromí poradci a další). Do soutěže můžete nominovat jednotlivce, služby či jiné aktivity, které Vás v oblasti kariérového poradenství zaujaly.

Jaké služby je možné do soutěže přihlásit:

Přihlásit či nominovat lze následující služby: poskytování kariérních informací, služeb kariérového poradenství a kariérového vzdělávání pro mládež i pro dospělé. 

Přihlásit či nominovat lze i jednorázovou aktivitu podporující rozvoj kariérového poradenství tj. počin (publikace, informační či diagnostický nástroj, metoda, konference, vzdělávací akce či výcvik, projekt)

Poskytované služby mohou podporovat:

 • vlastní plánování profesní kariéry u klientů;
 • sebepoznání, sebereflexi a pozitivní sebeobraz, proaktivitu, samostatnost a osobní zodpovědnost, schopnost a motivaci k učení, kritické myšlení a efektivní práci s informacemi, schopnost rozhodování a komunikační dovednosti;
 • schopnost rozhodovat se a uskutečňovat kariérní volby;
 • získávání a rozvíjení znalostí a povědomí o situaci a změnách na trhu práce;
 • získání zaměstnání klientů;
 • rozvoj dovedností nutných pro udržení zaměstnání nebo dovedností podporujících/zvyšujících zaměstnavatelnost jedinců;
 • rozvoj dovedností, které jsou vyžadovány ze strany zaměstnavatelů;
 • a další oblasti kariérového rozvoje.

Zvláštní cena:

Při příležitosti 10 let od vstupu České republiky do Evropské unie bude letos udělena zvláštní cena za podporu evropské dimenze v poradenství (poradenské služby/aktivity podporující mobilitu, mezinárodní spolupráce apod.)

Jak se přihlásit:

Přihlášku pošlete na adresu euroguidance@naep.cz nejpozději do 15. června 2014.

Jak nominovat:

Pošlete svůj tip na adresu euroguidance@naep.cz. Vámi navržené organizace či jednotlivce oslovíme s možností zapojit se do soutěže.

Podmínky pro účast v soutěži:

 1. Poskytování služeb kariérového poradenství, resp. realizace jednotlivých aktivit (publikace, internetová stránka, nástroj, metoda, akce, výcvik apod.) z oblasti kariérového poradenství.
 2. Vyplnění přihlášky, dostupné na stránce www.euroguidance.cz, a její odeslání nejpozději do 15. června 2014 elektronicky na adresu Centra Euroguidance euroguidance@naep.cz.

Do soutěže budou přijímány příspěvky v češtině, přičemž služby kariérového poradenství nebo počin z oblasti kariérového poradenství mohou být realizovány i v cizím jazyce. Služby přihlášené do předcházejících ročníků soutěže mohou znovu soutěžit pouze v případě, že byly inovovány. Příspěvky nesplňující výše uvedené podmínky budou ze soutěže vyřazeny.

Více informací o soutěži na Slovensku najdete na stránkách slovenského centra Euroguidance: www.saaic.sk/euroguidance.

Hodnocení soutěžních příspěvků:

Hodnocení provede komise složená z odborníků v oblasti vzdělávání, poradenství a z oblasti rozvoje lidských zdrojů v období červen – srpen 2014. Hodnocení příspěvků a vyhlášení výsledků soutěže bude probíhat samostatně v ČR i v SR.

Ceny:

 • studijní pobyt pro jednu osobu do institucí poskytujících kariérové poradenství ve Švédsku;
 • bezplatná účast a prezentace oceněných příspěvků na konferenci při příležitosti vyhlášení výsledků soutěže;
 • publikace vybraných příspěvků ve sborníku a na stránkách www.euroguidance.cz.

Soutěž je vyhlášena pod záštitou Národního poradenského fóra.

Harmonogram soutěže:                                                                                             

 • Uzávěrka pro zasílání příspěvků: 15. června 2014
 • Hodnocení: červen – srpen 2014
 • Vyhlášení vítězů a prezentace oceněných příspěvků: 18. září 2014
 • Studijní návštěva do Švédska: podzim 2014.