Národní cena kariérového poradenství 2015: Do přihlášení zbývá již jen týden!

Kategorie:
Národní cena kariérového poradenství 2015 Česká republika, Uzávěrka soutěže je 10. června 2015

Centrum Euroguidance vyhlašuje již sedmý ročník soutěže Národní cena kariérového poradenství. 

Cíl soutěže: 
Zveřejnit, ocenit a sdílet příklady dobré praxe v oblasti kariérového poradenství. 

Kdo se může do soutěže přihlásit: 
Mohou se zapojit organizace (např. základní nebo střední školy, školská zařízení, univerzity i vysoké školy, instituce dalšího či celoživotního vzdělávání, úřady práce, personální, poradenské či vzdělávací agentury, podniky i firmy, mimovládní a neziskové organizace a další), ale i jednotlivci (výchovní poradci, poradci ve státních i nestátních zařízeních a organizacích, soukromí poradci a další). 

Jaké aktivity je možné do soutěže přihlásit: 
Přihlásit můžete aktivity, projekty a služby kariérového poradenství v oblasti vzdělávání a zaměstnanosti pro mládež i pro dospělé. Přihlásit lze i jednorázovou aktivitu podporující rozvoj kariérového poradenství (publikace, informační či diagnostický nástroj, metoda, konference, vzdělávací akce či výcvik, projekt). 

Přihlášené aktivity mohou podporovat: 
• vlastní plánování profesní kariéry; 
• sebepoznání, sebereflexi a pozitivní sebeobraz, proaktivitu, samostatnost a osobní zodpovědnost, schopnost a motivaci k učení, kritické myšlení a efektivní práci s informacemi, schopnost rozhodování a komunikační dovednosti
• schopnost rozhodovat se a uskutečňovat kariérní volby; 
• získávání a rozvíjení znalostí a povědomí o situaci a změnách na trhu práce;
• získání zaměstnání; 
• rozvoj dovedností nutných pro udržení zaměstnání nebo dovedností podporujících/zvyšujících zaměstnavatelnost; 
• rozvoj dovedností, které jsou vyžadovány ze strany zaměstnavatelů; 
• a další oblasti kariérového rozvoje. 

Uzávěrka pro zasílání příspěvků: 10. června 2015 

Co můžete získat: 
• studijní pobyt pro jednu osobu do institucí poskytujících kariérové poradenství ve Velké Británii; 
• bezplatná účast a prezentace oceněných příspěvků na konferenci při příležitosti vyhlášení výsledků soutěže; 
• publikace vybraných příspěvků ve sborníku a na stránkách www.euroguidance.cz.