Odborná konference Vzdělávání 3. věku – příležitost pro společnost

Odborná konference Vzdělávání 3. věku – příležitost pro společnost

Vzdělávací společnost Služba škole MB připravila ve spolupráci s partnery již 3. ročník odborné konference zaměřené na vzdělávání 3. věku. Uskuteční se ve čtvrtek 19. února 2015 v areálu Vzdělávacího centra ŠKODA AUTO Na Karmeli Mladá Boleslav.

Cílem konference je výměna a shrnutí zkušeností z oblasti vzdělávání seniorů a především zdůraznění jeho významu nejen pro seniory samotné, jejich rodiny, společnost, ale i pro možnost jejich uplatnění na pracovním trhu.

Program:

Společná část - úvodní blok od 10:00 do 12:15 hod.

 • Zahájení - Ivo Rašín (ředitel konference)
 • Jak rozumět stárnutí a jak na ně reagovat - Petr Novotný (Masarykova Univerzita v Brně)
 • Role vzdělávání seniorů v životě společnosti - Michal Šerák (Univerzita Karlova v Praze)
 • Generace v životě, vzdělávání a v práci - Erika Konupčíková (výkonná ředitelka AIVD ČR)

Odpolední část - workshopy od 13:15 do 17:00 hod.

I. Příprava na preseniorskou edukaci, východisko aktivního stáří

 • Strategie udržování si vysokého mentálního výkonu v každém věku - Petra Hirtlová (Vysoká škola politických a společenských věd s.r.o., v Kolíně)
 • Od krize ke krizi - Pavel Mühlpachr (Univerzita Karlova v Praze)
 • O cestách do "třetí poloviny" života - Mojmír Vážanský (Mendelova univerzita v Brně)
 • Postoje k odchodu do důchodu - Lukasz Tomczyk a Artur Fabiš (Uniwerstet Pedagogiczny w Krakowie, Polsko)

II. Age Management a 50+, potřebují firmy zaměstnávat starší dospělé

 • Implementace Age Managementu  v ČR - Ilona Štorová (vedoucí projektu Age Management, AIVD ČR)
 • Nový poradenský program pro nezaměstnané klienty ÚP - Jiří Fukan (Úřad práce ČR, Krajská pobočka v Brně)
 • Možnosti uplatnění Work Ability Index - Bohumil Pokorný (Expert AIVD ČR)

III. Zájmové vzdělávání seniorů, předpoklad naplnění aktivního stáří

 • Mýty o vzdělávání seniorů - Naděžda Špatenková (Univerzita Palackého v Olomouci)
 • Nové technologie pro univerzitu třetího věku - Erik Selenský (Technická univerzita ve Zvolensku, Slovensko)
 • Tablet v rukou seniorů - Lucie Rohlíková (Západočeská univerzita v Plzni)
 • Právní gramotnost, klíčové téma edukace seniorů - Klára Tesarčíková Čermáková (Univerzita Palackého v Olomouci)

Přihlásit na konferenci se můžete do pátku 13. 2. 2015 na tomto odkazu.

Poplatek 500,-Kč členové AIVD ČR, 750,-Kč nečlenové AIVD ČR. Poplatek zahrnuje vstup pro jednu osobu na konferenci, sborník příspěvků, umístění propagace ve sborníku, oběd a občerstvení

Další informace podá:

Termín: 
19.2.2015 - 10:00 - 17:00
Příloha: