Odborný časopis Andragogika 3/2012

Kategorie:
Aktuální číslo 3/2012

V tomto čísle mimo jiné najdete:

ZE ŽIVOTA AIVD ČR

Jak se stát profesionálním lektorem?
Desatera kvality v dalším vzdělávání

ROZHOVOR ANDRAGOGIKY

RNDr. Jiří Plamínek, CSc., lektor, konzultant, mediátor

TÉMA: ROZVOJ LEKTORŮ VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH

Cesty profesionalizace andragogické práce
Andragogický kontext utvárania osobnosti lektora
Psychodidaktická kompetence lektora „Inženýrské pedagogiky“
Revoluce v rozvoji lektorů?
Výchova lektorů v Čechách
Modelový přístup vzdělávání interních lektorů
Tipy pro rozvoj interních lektorů
Kompetence lektora ve firemním prostředí
Interní lektoři mění klientská pracoviště

Z TEORIE

Investice do lidského kapitálu se vyplatí

Z PRAXE

Odhady budoucího vývoje v oblasti kvalifikačních potřeb podniků a regionů a program Leonardo da Vinci
Program 50PLUS v UniCredit Bank
Vzdělávání nadaných studentů na středních školách
Vzdělávání zdravotních sester v zařízeních následné péče

RECENZE

Rohlíková, L., Vejvodová, J.: Vyučovací metody na vysoké škole. Praktický průvodce v prezenční i distanční formě studia
Kol.: Age Management pro práci s cílovou skupinou 50+

AKTUALITY

Vyhlášeny soutěže kvality v dalším vzdělávání