Odstartoval 22. ročník Týdnů vzdělávání dospělých

Kategorie:

Tato celostátní a mezinárodní akce prošla za dobu své existence dynamickým vývojem. TVD nejsou organizovány zdaleka jen v Praze, naopak místo jejich realizace se přesunulo do regionů tak, aby stovky akcí, které se pod hlavičkou TVD každoročně konají, mohly odpovídat specifickým potřebám a podmínkám krajů ČR.

K setkávání zaměstnavatelů, vzdělavatelů a představitelů úřadů práce přibylo značné množství aktivit zaměřených přímo na účastníky vzdělávání. „Návštěvníci se tak mohou těšit na ochutnávky nejrůznějších kurzů, odborné konference, jazykové testování či prezentaci volnočasových aktivit,” uvádí Jana Brabcová, prezidentka AIVD ČR.

A jak konkrétně mohou TVD v krajích vypadat? „Například v Plzeňském kraji jsme poprvé zařadili motivaci k výtvarným aktivitám - Víkend otevřených ateliérů "Plzeň tvořivá", kdy návštěvníci mohou nahlížet pod pokličku výtvarníkům i sami tvořit – třeba sochy z porobetonu,” informuje Brabcová. Zájem lidí o volnočasové vzdělávání signalizuje stoupající potřebu vyvážení osobního a pracovního života: „Lidé se prostě chtějí bavit. A když se baví, učí se nejsnadněji,“ doplňuje Brabcová.

TVD tradičně záštitou podpořily Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a Generální ředitelství Úřadu práce ČR, partnersky pak Unie zaměstnavatelských svazů ČR a vzdělávací portál Edumenu.cz. I tento fakt dokazuje, že vzdělávání dospělých má v České republice své nezastupitelné postavení, jeho význam navíc ještě poroste.

O nezbytnosti vzdělávání dospělých nicméně hovoří i konkrétní čísla: v ČR se podle mezinárodního výzkumu dále vzdělává pouze 8,5 % obyvatel v produktivním věku, což je velmi málo ve srovnání kupř. se severskými zeměmi, kde se dále vzdělává okolo 30 % obyvatel. Varující je navíc klesající trend, kdy v posledních čtyřech letech účast je rok od roku nižší.

Kontaktní údaje:

Mgr. Tomáš Langer, viceprezident
tel.: +420 604 216 788
e-mail: tomas@tomaslanger.cz