Pozvánka na konferenci ICOLLE 2014

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

dovolte nám, abychom vás pozvali na mezinárodní vědeckou konferenci ICOLLE 2014, která se koná

ve dnech 16. 9. – 17. 9. 2014 v Kongresovém centru Mendelovy univerzity ve Křtinách.

Cílem 6. ročníku mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2014 je zhodnotit nové možnosti rozvoje profesních kompetencí v prostředí středních a vysokých škol a diskutovat perspektivní trendy moderního pojetí vzdělávání.

Na konferenci bude věnována pozornost zejména tématům z problematiky vzdělávání pedagogických a akademických pracovníků, dalšího vzdělávání a vzdělávání seniorů.

Konference je určena vysokoškolským pedagogům, vědeckým pracovníkům, učitelům středních škol, ale i doktorandům a širší odborné veřejnosti, zabývající se předmětnou problematikou.

Jednacími jazyky konference budou čeština, slovenština a angličtina.

Výstupem konference bude recenzovaný sborník příspěvků. Z vybraných příspěvků bude vydána monografie.

Podrobnější informace o konferenci naleznete v přiložené pozvánce a na stránkách konferencewww.icolle.cz

Termín: 
16.9.2014 - 9:00 - 17.9.2014 - 17:00