Profesionalitou k růstu znalostí

Kategorie:

S-COMP Centre CZ s.r.o. oslaví za pár dnů 20 let působení na českém trhu v oblasti vzdělávání v informačních technologiích. Tak dlouhá doba na špičce v oblasti, která se vyvíjí takříkajíc raketovou rychlostí je možná jen díky absolutní profesionalitě lektorů a pracovních týmů firmy.

Každý, kdo se pohybuje v oblasti IT, vám potvrdí, jak těžké je držet krok s vývojem novinek.

Poslední dva krizové roky příliš nepřály žádným podnikatelským aktivitám a vzdělávání lektorů pro výuku IT profesionálů se stalo nelehkou úlohou pro vedení společnosti. Usilovná práce a hledání zdrojů pro udržení kvality ve vzdělávání však přinesly výsledek ve formě podpory z Operačního programu Praha – Adaptabilita.

Díky této podpoře jsme 1. 11. 2010 zahájili realizaci projektu Profesionalitou k růstu znalostí.

Cíle projektu

  • Vytvořit systém dalšího profesního vzdělávání
  • Vytvořit individuální plány vzdělávání pro zaměstnance a lektory společnosti
  • Vytvořit eLearningový kurz pro výuku práce s firemním informačním systémem

Během měsíce ledna proběhlo výběrové řízení na dodavatele vzdělávacích kurzů pro zaměstnance společnosti S-COMP Centre CZ s.r.o. a v tuto chvíli již zahajují první kurzy angličtiny a kurzy pro IT profesionály.

Motivace k vlastnímu rozvoji a ke zvyšování znalostí  je u zaměstnanců zřetelná na každém kroku a je nepochybné, že trh dalšího vzdělávání získá díky podpoře z Evropského sociálního fondu kvalitní a připravené profesionály, kteří budou své znalosti dále předávat ve svých kurzech.

Ing. Jaroslava Výborná, hlavní koordinátorka projektu, S-COMP Centre CZ s.r.o.