Profesionální lektor

AIVD ČR Vás srdečně zve ve spolupráci s předními odborníky na DV k účasti na kurzu

PROFESIONÁLNÍ LEKTOR

Cílová skupina:

 • Lektoři dalšího vzdělávání.
 • Pedagogové škol vzdělávající dospělé.
 • Interní a firemní lektoři.
 • Zájemci o lektorskou činnost.
 • Zájemci o profesní kvalifikaci „Lektor dalšího vzdělávání“ podle Národní soustavy kvalifikací.

 

Cíle kurzu:

 • Zvýšit kvalitu lektorské práce.
 • Připravit lektory na výkon jejich profese.
 • Rozšířit znalosti a především dovednosti lektorů. .
 • Připravit lektory na zkoušku z profesní kvalifikace „Lektor dalšího vzdělávání“.

Témata kurzu:

 • Komunikace a prezentace lektora.
 • Práce lektora se skupinou.
 • Metodika lektorské práce.
 • Interaktivita v lektorské práci.
 • Příprava lektora na výuku.
 • Hodnocení účinnosti vzdělávání.
 • Příprava a práce se studijními materiály.

Lektoři kurzu:

 • Mgr. Kuni Kopecká, Ing. Petr Kazík, PhDr. Bohumír Fiala, PhDr. Miroslava Dvořáková, Ph.D.

Průběh a závěr kurzu:

 • Celkem 160 vyučovacích hodin, z toho 56 vyučovacích hodin prezenčně, 96 vyučovacích hodin distančně v e-learningovém prostředí a 8 hodin závěrečná zkouška.
 • Závěrečná zkouška probíhá před 3člennou zkušební komisí jmenovanou AIVD ČR, o.s. Komise se skládá z lektorů kurzu a nezávislého člena.
 • Absolvent získává osvědčení AIVD ČR, o.s.
 • Absolvent má možnost složit následně i zkoušku z profesní kvalifikace „Lektor dalšího vzdělávání“.

 

Termíny prezenčních setkání kurzu:

10. 02. 2015                  Komunikace a prezentace lektora 

11. 02. 2015                  Práce lektora se skupinou

18. 02. 2015                  Metodika lektorské práce

24. 02. 2015                  Příprava lektora na výuku

25. 02. 2015                  Interaktivita v lektorské práci

26. 02. 2015                  Příprava a práce se studijními materiály

05. 03. 2015                  Hodnocení účinnosti vzdělávání 

16. 03. 2015                  Závěrečné zkoušky účastníků

Zkoušky z profesní kvalifikace "Lektor dalšího vzdělávání" se pro zájemce konají v termínu 23. 03. 2015.

Uzávěrka přihlášek:

 • 26. 01. 2015

Cena kurzu:

 • 18 000 Kč, vč. DPH.
 • Sleva pro členy AIVD ČR, o.s. ve výši 2 000 Kč.
 • Cena zkoušky z profesní kvalifikace „Lektor dalšího vzdělávání“ činí 6.000,- Kč.
 • Sleva pro členy AIVD ČR, o.s. ve výši 1.000 Kč.

Přihlášky a bližší informace ke kurzu:

PhDr. Ivana Musilová

Tel.: 734 605 219

E-mail: aivd@aivd.cz

Web: www.aivd.cz

Termín: 
10.2.2015 - 10:00 - 16.3.2015 - 17:00