Profesionální lektor

AIVD ČR o.s. Vás srdečně zve k účasti na kurzu

  PROFESIONÁLNÍ LEKTOR

  Cílová skupina:

 • Lektoři dalšího vzdělávání.
 • Pedagogové škol vzdělávající dospělé.
 • Zájemci o lektorskou činnost.
 • Zájemci o profesní kvalifikaci „Lektor dalšího vzdělávání“ podle Národní soustavy kvalifikací.

 Cíle kurzu:

 • Zvýšit kvalitu lektorské práce.
 • Připravit lektory na výkon jejich profese.
 • Rozšířit znalosti a především dovednosti lektorů.
 • Připravit lektory na zkoušku z profesní kvalifikace „Lektor dalšího vzdělávání“. *

 Témata kurzu:

 • Komunikace a prezentace lektora.
 • Práce lektora se skupinou.
 • Metodika lektorské práce.
 • Interaktivita v lektorské práci.
 • Příprava lektora na výuku.
 • Hodnocení účinnosti vzdělávání.
 • Příprava a práce se studijními materiály.

 Lektoři kurzu:

 • Mgr. Kuni Kopecká
 • Mgr. Tomáš Langer
 • PhDr. Bohumír Fiala
 • PhDr. Miroslava Dvořáková, Ph.D.

 Průběh a závěr kurzu:

 • Celkem 160 hodin, z toho 56 vyuč. hodin prezenčně, 96 vyuč. hodin distančně
  v e-learningovém prostředí LMS FRONTER a 8 vyuč. hodin závěrečná zkouška.
 • Závěrečná zkouška probíhá před 3člennou zkušební komisí jmenovanou

AIVD ČR, o.s. Komise se skládá z lektorů kurzu a nezávislého člena.

 • Absolvent získává osvědčení AIVD ČR, o.s. a má následně možnost složit zkoušku z profesní kvalifikace „Lektor dalšího vzdělávání“. *

 Termíny prezenčních setkání kurzu:

 • 19.-20.08.2013…..Komunikace a prezentace lektora, Práce lektora se skupinou
 • 21.-22.08.2013…..Metodika lektorské práce, Interaktivita v lektorské práci
 •       26.08.2013…..Příprava lektora na výuku
 • 27.-28.08.2013.…..Hodnocení účinnosti vzd., Příprava a práce se stud. materiály
 •       19.09.2013…..Závěrečné zkoušky

 Uzávěrka přihlášek:

 • 05.08.2013.

 Místo konání kurzu:

 • Učebna AIVD ČR, o.s., Karlovo náměstí 14/292, 120 00 Praha 2, 6. patro.

 Cena kurzu:

 • 18 000 Kč, vč. DPH.
 • Sleva pro členy AIVD ČR, o.s. ve výši 2 000 Kč.

Přihlášky a bližší informace ke kurzu:

 • Bc. Jana Janoušková

Tel.: 734 605 605

E-mail: kancelar@aivd.cz

Web: www.aivd.cz

Termín: 
19.8.2013 - 10:00 - 19.9.2013 - 16:00
Příloha: