Projekt CRISTAL zdarma vzdělává personalisty

Kategorie:
Projekt CRISTAL, jehož autorem a realizátorem je společnost Grafia, s.r.o., se zaměřuje na podporu vzdělávání HR manažerů a personalistů v oblasti moderních forem práce, rovných příležitostí a work-life balance. Lidem působícím v oboru lidských zdrojů v Plzeňském kraji projekt zdarma poskytuje individuální odborné poradenství, telefonické konzultace a pravidelná tematicky zaměřená školení.

8 V oblasti flexibilních forem práce již bylo proškoleno více než 350 osob. Témata školení jsou přitom vybírána přímo na základě jejich požadavků a zájmu. Odborná poradkyně projektu CRISTAL Renata Steinerová, která má dlouholeté zkušenosti s HR managementem, vede sérii školení se zaměřením na částečné úvazky, konto pracovní doby, stlačený pracovní týden, sdílené pracovní místo a pružnou pracovní dobu. Právnička Tereza Schořovská, která se specializuje na pracovněprávní problematiku, přednášela o výhodách teleworkingu i možných legislativních obstrukcích souvisejících s touto formou zaměstnávání.


Firemní školky a work-life balance


Mezi další formy vytváření rovnováhy pracovního a rodinného života patří také firemní školky.

O své zkušenosti s jejich zakládáním a provozem se s účastníky školení přijela podělit Vladimíra Michnová, personální ředitelka firmy Linet ve Slaném a nositelka titulu Osobnost HR 2011. Právě firemní školky jsou v současnosti velkým trendem a podle Renaty Steinerové výrazným bonusem pro zaměstnance a konkurenční výhodou zaměstnavatelů. „Zaměstnanci ocení, že mají dítě nablízku, vyhnou se stresu a ušetří spoustu času tím, že svého potomka nemusí vyzvedávat v jiné, vzdálenější mateřské škole,“ vysvětlila hlavní výhody Steinerová. 

Dalšími významnými přednášejícími na školeních CRISTAL budou Marie Oujezdská z Národního centra pro rodinu a Nina Bosničová z neziskové organizace Gender Studies, o.p.s. Tyto dvě ženy promluví o stále aktuálnějším tématu harmonizace profesního a rodinného života a rovných příležitostech žen a mužů.      

Školení vzbudila vlnu zájmu

Personalisté na školeních oceňují zejména přísun velkého množství kvalitních informací, které se jim hodí v každodenní praxi. Zvyšuje se počet těch, kteří již zavádějí některou z flexibilních forem práce ve své firmě, nebo o tom v budoucnu uvažují. "Pokud chceme být dobrými manažery, musíme být nejdříve dobrými personalisty,“ míní účastnice školení Lidia Čech z Plzeňského Prazdroje, a.s. „V pracovním procesu se vždy setkáváme s lidským kapitálem a bez personálních dovedností to prostě nejde. Proto bych ráda poděkovala týmu CRISTAL za energii, kterou do projektu i do školení vkládají,“ dodala Lidia Čech.  

Projekt CRISTAL je spolufinancován Evropským sociálním fondem prostřednictvím OPLZZ a státním rozpočtem ČR. Kromě pravidelných školení v Plzni, která se konají zpravidla každý třetí čtvrtek v měsíci, probíhají v rámci projektu i školení regionální - v Domažlicích, Tachově, Klatovech a Rokycanech. Více informací o projektu se dozvíte na http://cristal.grafia.cz. Můžete zde i bezplatně získat další informační materiály, zejména DVD s filmem o moderních formách práce a knižní publikaci, která se jejich zavádění věnuje podrobněji.

 
Kontakt pro další informace:

Renata Steinerová
odborný poradce projektu

Grafia, s.r.o., Přemyslova 1, Plzeň
tel: +420 774 484 851

e-mail: steinerova@grafia.cz
http://cristal.grafia.cz