Projekt S pomocí za prací pomohl zaměstnat 280 lidí

Kategorie:

Projekt S pomocí začal v Plzeňském kraji v roce 2009 a jeho školicí aktivity trvaly do léta 2011. Hlavním cílem tohoto projektu bylo pomoci řešit problém nezaměstnanosti u krátkodobě nezaměstnaných a zájemců o zaměstnání. 

Projekt realizovala Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Plzni prostřednictvím společnosti Grafia, s. r. o., která byla dodavatelem vzdělávacích, poradenských a zprostředkovatelských služeb.

Účastníci projektu absolvovali tzv. Motivační program, dále počítačové a rekvalifikační kurzy,  pracovní a bilanční diagnostiku, odborně zaměřené semináře a individuální poradenství. Oblíbeným seminářem bylo Setkání pro podnikavé, na jehož základě někteří začali podnikat, a také pravidelná Image poradna.

Všechny aktivity pomohly účastníkům především lépe uspět u pracovních pohovorů a díky tomu našlo nové zaměstnání 280 osob. Poděkování patří též projektovým koordinátorkám, které byly vždy připraveny účastníkům pomoci a ochotně řešily jejich profesní i osobní potíže. Pro účastníky byl projekt velkým přínosem nejen z hlediska zvyšování vědomostí a znalostí, ale také díky získání nových zkušeností a přátel, s nimiž s během účasti v projektu seznámili.     

S projektem spolupracovala řada zaměstnavatelů v regionu, kteří mohli zdarma nahlížet do databáze volných pracovních sil, prezentovat svoji firmu na burzách pracovních příležitostí i na seminářích a na základě těchto aktivit najít vhodné zaměstnance.
Zaměstnavatelé, kteří zaměstnali účastníky projektu na nově vytvořených pracovních místech, získali dotaci ve výši až 130 000,- Kč na mzdové náklady. Spolupráce tedy byla oboustranně výhodná.   

Projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a ze státního rozpočtu ČR.

Další informace:
Ing. Barbora Kuralová, Grafia, s. r. o.,
Tel.: 774 484 863
E-mail: kuralova@grafia.cz
Web: www.spomocizapraci.cz