Seminář k uznávání výsledků neformálního vzdělávání kariérových poradců

Středisko podpory poradenských služeb NVF a Euroguidance ČR Vás srdečně zvou na seminář k uznávání výsledků neformálního vzdělávání kariérových poradců.

Seminář se uskuteční dne 13.12.2012 v Praze v CLARION HOTEL PRAGUE OLD TOWN, Hradební 9, Praha 1.

Na programu semináře budou otázky týkající se uznávání výsledků neformálního vzdělávání kariérových poradců a jejich vzdělávání (počátečního i dalšího). K účasti proto zveme zejména vzdělavatele kariérových poradců a další odborníky, kteří se touto problematikou zabývají.

Podkladem k diskusi budou výstupy z pilotního ověření metodiky hodnocení výsledků neformálního vzdělávání kariérových poradců projektu IMPROVE. Více informací naleznete na http://www.nvf.cz/improve-uznavani-neformalne-ziskanych-kompetencikari-erovychporadcu.

Odkaz na online přihlášku Vám bude zaslán obratem.

Zdroj: NVF.

Termín: 
13.12.2012