Soutěže kvality Vzdělávací instituce roku 2012 a Lektor/ka roku 2012 znají své vítěze

Kategorie:

SOUTĚŽE KVALITY VZDĚLÁVACÍ INSTITUCE ROKU 2012
A LEKTOR/KA ROKU 2012 ZNAJÍ SVÉ VÍTĚZE

Praha, 21. listopadu 2012

Jak poznat kvalitní vzdělávací instituci či lektora? Je možné kvalitu vůbec měřit a hodnotit? Experti Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR (AIVD ČR) jako největšího profesního sdružení v oboru se rozhodli přejít od otázek k činům. Také proto v letošním roce asociace udělila dvě ceny kvality ve vzdělávání dospělých: druhým rokem v soutěži Lektor / Lektorka roku 2012 a nově také v soutěži Vzdělávací instituce roku 2012.

Obě soutěže byly vyhlášeny v dubnu tohoto roku. Od té doby bylo přihlášeno celkem jedenáct vzdělávacích institucí a dvanáct lektorů či lektorek. Relativně nízký počet přihlášených může svědčit o náročnosti výběrového procesu. „Kritéria obou soutěží jsme nastavili velmi přísně, vždyť naším cílem je poukázat na skutečnou kvalitu ve vzdělávání dospělých, a nastavit tak jasné měřítko i pro ostatní vzdělávací instituce či lektory,“ uvedl PhDr. Zdeněk Palán, Ph.D., prezident AIVD ČR a expert na oblast dalšího vzdělávání.

 

Jak výběr probíhal?

V soutěži Vzdělávací instituce roku 2012 bylo potřeba především vyplnit dotazník detailně hodnotící vzdělávací instituci. Dotazník čítal přes 40 různých kritérií, mezi něž patřila prozákaznická orientace; tvorba vlastních produktů a přínos trhu dalšího vzdělávání; kvalita lektorů a jejich rozvoj; kvalita vzdělávání, certifikace, členství v profesních sdruženích; etické chování na trhu i vůči kolegům; metodika vzdělávání a samozřejmě také reference. Řadu z uvedených kritérií pak bylo potřeba nejen popsat, ale také konkrétně doložit.

V soutěži Lektor / Lektorka roku 2012 také nebyl proces přihlašování jednoduchý: nominující instituce musela odborné komisi dodat vyplněný hodnoticí dotazník vyhodnocující práci lektora či lektorky s kritérii týkajícími se zvládnutí metodiky vzdělávání dospělých, schopnosti sestavení vzdělávacího programu, práce s didaktickými pomůckami, ovládání komunikačních dovedností, práce se skupinou či osobnostních předpokladů lektora či lektorky. Dalším materiálem pro hodnocení komise bylo DVD s videoukázkou lektorské práce a vzorek studijních materiálů používaných lektorem.


Kdo soutěže vyhrál?

Vzdělávací institucí roku 2012 se stala společnost Centrum andragogiky, s.r.o. sídlící v Královéhradeckém kraji, která má tradici od roku 2006 a zaměřuje se na komplexní firemní vzdělávání.

„Ocenění je pro nás nejen ukazatelem, že jdeme správným směrem, ale po několika letech práce v oblasti vzdělávání i metou a zároveň odrazovým můstkem pro další rozvoj,“ uvedla PhDr. Marie Jírů, jednatelka společnosti Centrum andragogiky, s.r.o.

„Přestože organizátoři soutěže v pravidlech jasně nastavili obsah přihlášky, málokdo byl schopen náročným požadavkům dostát a získat ve všech kritériích plný počet bodů,“ informovala PhDr. Eva Síkorová z Ministerstva práce a sociálních věcí, která byla předsedkyní odborné komise soutěže.

Kvalitu dalších dvou institucí se pak rozhodla komise ocenit zvláštní cenou – jedná se o společnosti Česká společnost pro jakost, o.s. a Vyšší policejní škola Ministerstva vnitra v Praze, které v náročném hodnocení skončily rovněž velmi vysoko.

Lektorkou roku 2012 se po náročném výběru odbornou komisí stala Mgr. Jana Uhlárová ze společnosti Republikové centrum vzdělávání, s.r.o., která lektoruje již více než pět let motivační poradenské programy pro nezaměstnané.

„Tuto cenu jsem získala především díky lidskému přístupu k naší specifické klientele, kterou jsou nezaměstnaní. Ocenění beru také jako motivaci ke svému dalšímu rozvoji,“ uvedla Mgr. Jana Uhlárová, novopečená držitelka ocenění Lektorka roku 2012.

„Domnívám se, že pro lektorskou práci je důležité mít dobré znalosti oboru, komunikační a prezentační dovednosti. Co ale považuji za klíčové, je mít srdce, lásku k této práci. Autentická videoukázka mě o tom u vítězky přesvědčila,“ doplnila Mgr. Martina Šmidochová, členka expertní rady společnosti People Management Forum.

Slavnostní vyhlášení výsledků obou soutěží proběhlo v rámci konference AIVD ČR
na téma „Nová ekonomická situace: výzva ke vzdělávání“, která se uskutečnila dne 21. listopadu 2012 v Praze za účasti řady významných osobností. Vítězové obou soutěží obdrželi od pořadatelů a partnerů certifikáty a věcné dary v hodnotě dosahující téměř 200 000 Kč. Partnery soutěže byly společnosti Edumenu.cz, Educity.cz, Hotel MY Lednice, Hotel Holiday Inn Brno a Hotel Mercure Ostrava a časopis Andragogika.

Bližší informace o obou soutěžích naleznete na webu www.aivd.cz/soutez.