Spisový zákon snadno a rychle

AIVD ČR Vás srdečně zve k účasti na kurz 

Firemní elektronické i psané dokumenty 
podle spisového zákona č. 499/2004 Sb.

Ÿ 

Cílová skupina:


  Zástupci z obchodních společností, občanská sdružení, profesní komory, nadační fondy, obecně prospěšné organizace, politické strany, politická hnutí, odborové organizace, organizace zaměstnavatelů, církve a náboženské společnosti, družstva (s výjimkou bytových družstev).

   

  Cíle semináře:

  • Znát povinnosti soukromoprávních původců ke splnění povinností dle zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě.
  • Znát povinnosti uchovávání dokumentů v analogové i digitální podobě.
  • Umět vyhodnotit použití datové schránky a rozhodnout o provedení konverze.
  • Vědět, které dokumenty je nutno uchovávat pro výběr archiválií.
  • Znát skartační lhůty u vybraných druhů dokumentů.
  • Vědět, jak postupovat při vyřazování dokumentů.
  • Znát možné sankce za správní delikty.

   

  Lektor kurzu:

  Mgr. Ilona Hrochová je autorkou a spoluautorkou spisových řádů veřejnoprávních původců, implementovala elektronické spisové služby, elektronickou podatelnu a podílela se na zprovoznění datové schránky několika firem.

   

  Termín a místo konání:

  • Středa 14. května, 10:00–14:00 hodin.
  • Učebna AIVD ČR, Karlovo náměstí 14/292, 120 00 Praha, 2, 6. patro.

   

  Cena:

  • 1500,- Kč; zdarma pro členy AIVD ČR

   

  Informace k přihlašování:

  • Akci si rezervujte nejpozději do 7. 5. 2014 výhradně na webu www.aivd.cz/akce (1 účastník = 1 kompletně vyplněná přihláška s mailem na přímého účastníka). Vaše přihlášení je platné POUZE při doručení automatického potvrzovacího mailu. Neobdržíte – li jej, přihlášení se patrně nezdařilo, vykonejte přihlášení znovu nebo nás kontaktujte!!!
  • Na Vaši mailovou adresu bude odeslána elektronická faktura, jejíž zaplacení je podmínkou pro účast.
  • V případě naplnění kurzu bude online nabídka uzavřena.
  • Informace na aivd@aivd.cz, PhDr. Ivana Musilová, tel.: +420 734 605 219.
  Termín: 
  14.5.2014 - 10:00 - 15:00
  Příloha: