Taktiky zvládání obtížných situací při vystupování před lidmi

AIVD ČR, o.s. Vás srdečně zve na seminář

                                     Taktiky zvládání obtížných situací při vystupování před lidmi

Cíle a přínosy:

 • Seznámit s možnostmi, jak prakticky řešit vybrané svízelné situace v roli lektora
 • Upozornit na úskalí, která se v praxi objevují četněji, nebo bývají skrytá a mohou nemile překvapit.

Obsah:

 • Způsoby boje s trémou
 • Technika přípravy na vystoupení (metoda „Cluster Brainstormingu“)
 • Další taktiky jako např. obrana proti mnohomluvnosti, jak své vystoupení elegantně ukončit, pohyby, gesta apod.
 • Doporučení k náročnějším taktikám (reagování na svízelné dotazy, negativní projevy posluchačů apod.)

Lektor:

Ing. Zdeněk Helcl má technické a pedagogické VŠ vzdělání a akreditaci v lektorství u londýnské fy. Stoy Hayward Consulting. Je zkušený praktik. V r. 1991 založil vzdělávací firmu H+H KURSY, dodnes s tisíci absolventy a léta přednášel na VŠ. Je tvůrcem výukových metod, videoprogramů a v r. 2013 mu vyšla kniha „Jak zvládnout 77 obtížných situací při prezentacích“.

 

Termín a místo konání:

 • Pondělí 24. 11. 2014, 10:00–15:00 hodin.
 • Učebna AIVD ČR, Karlovo náměstí 14/292, 120 00 Praha, 2, 6. patro.

Cena:

 • 1 000 Kč, členové AIVD ČR zdarma.

Informace k přihlašování:

 • Akci si rezervujte výhradně na webu www.aivd.cz/akce (1 účastník = 1 kompletně vyplněná rezervace s mailem na přímého účastníka).
 • Po ukončení rezervace budou na Vaši adresu odeslány potvrzení a následně faktura, jejíž zaplacení je podmínkou účasti. V případě, že neobdržíte potvrzení, kontaktujte nás naaivd@aivd.cz, PhDr. Ivana Musilová, tel.: +420 734 605 219.
Termín: 
24.11.2014 - 10:00 - 15:00
Příloha: