Taktiky zvládání obtížných situací při vystupování před lidmi

AIVD ČR vás srdečně zve na lektorskou dílnu

Taktiky zvládání obtížných situací při vystupování před lidmi

Lektorská dílna volně navazuje na seminář z listopadu 2014, je ovšem vhodná i pro posluchače, kteří se nezúčastnili podzimového semináře.

 

Cíle a přínosy:

 • Vybavit posluchače praktickými taktikami k řešení svízelných situací hrozících lektorům.
 • Upozornit na úskalí, která se v praxi objevují četněji, nebo bývají skrytá a mohou nemile překvapit.

 Obsah:

 • Příprava na vystoupení; tvorba scénáře „do ruky“.
 • Jak začít vystoupení a jak jej ukončit.
 • Taktiky zvládání situací u různých skupin posluchačů.
 • Eliminace komunikačních šumů (případová studie).
 • Taktiky vůči negativně laděným posluchačům -  reakce na námitky.
 • Image lektora, čím a jak bodovat.  

 

Lektor:

 • Ing. Zdeněk Helcl má technické a pedagogické VŠ vzdělání a akreditaci v lektorství u londýnské firmy Stoy Hayward Consulting. V r. 1991 založil vzdělávací firmu H+H KURSY, dodnes s tisíci absolventy a léta přednášel na VŠ. Je tvůrcem výukových metod, videoprogramů a autorem knihy „Jak zvládnout 77 obtížných situací při prezentacích“.

 Termín a místo konání:

 • Úterý 20. 10. 2015, 9:00 – 17:00 hodin.
 • Učebna AIVD ČR, Karlovo náměstí 14/292, 120 00 Praha, 2, 6. patro.

 Cena:

 • 2 000 Kč, členové AIVD ČR sleva 1 000 Kč.

 Informace k přihlašování:

 • Akci si rezervujte výhradně na webu www.aivd.cz/akce (1 účastník = 1 kompletně vyplněná rezervace s e-mailem na přímého účastníka).
 • Po ukončení rezervace budou na Vaši adresu odeslány potvrzení a následně faktura, jejíž zaplacení je podmínkou účasti. V případě, že neobdržíte potvrzení, kontaktujte nás na aivd@aivd.cz, Bc. Sára Drozdová, tel.: +420 734 605 605.
Termín: 
20.10.2015 - 9:00 - 17:00
Příloha: