• UPOZORNĚNÍ: Kompletní zobrazení nebo stažení dokumentu Význam mezigeneračního učení a vzdělávání je možné pouze pokud jste zaregistrovaný a přihlášený přispěvatel serveru Andromedia.cz
 • UPOZORNĚNÍ: Kompletní zobrazení nebo stažení dokumentu Edukační vědy - pedagogika, andragogika a gerontagogika je možné pouze pokud jste zaregistrovaný a přihlášený přispěvatel serveru Andromedia.cz
 • UPOZORNĚNÍ: Kompletní zobrazení nebo stažení dokumentu K čemu je marketing vzdělávacím institucím a co to vlastně je? je možné pouze pokud jste zaregistrovaný a přihlášený přispěvatel serveru Andromedia.cz
 • UPOZORNĚNÍ: Kompletní zobrazení nebo stažení dokumentu Co je mentoring? Jsem koučem nebo mentorem? je možné pouze pokud jste zaregistrovaný a přihlášený přispěvatel serveru Andromedia.cz
 • UPOZORNĚNÍ: Kompletní zobrazení nebo stažení dokumentu Trendy v oblasti profesního vzdělávání dospělých je možné pouze pokud jste zaregistrovaný a přihlášený přispěvatel serveru Andromedia.cz
 • UPOZORNĚNÍ: Kompletní zobrazení nebo stažení dokumentu Efektivní komunikace a kooperace mezi vzdělávacími institucemi je možné pouze pokud jste zaregistrovaný a přihlášený přispěvatel serveru Andromedia.cz
 • UPOZORNĚNÍ: Kompletní zobrazení nebo stažení dokumentu Význam kvalifikací a kompetencí v dalším vzdělávání je možné pouze pokud jste zaregistrovaný a přihlášený přispěvatel serveru Andromedia.cz
 • UPOZORNĚNÍ: Kompletní zobrazení nebo stažení dokumentu Vliv nových technologií a inovací na rozvoj vzdělávání dospělých je možné pouze pokud jste zaregistrovaný a přihlášený přispěvatel serveru Andromedia.cz
 • UPOZORNĚNÍ: Kompletní zobrazení nebo stažení dokumentu Vzdělávání a marketing je možné pouze pokud jste zaregistrovaný a přihlášený přispěvatel serveru Andromedia.cz
 • UPOZORNĚNÍ: Kompletní zobrazení nebo stažení dokumentu Další profesního vzdělávání jako součást celoživotního učení je možné pouze pokud jste zaregistrovaný a přihlášený přispěvatel serveru Andromedia.cz
 • UPOZORNĚNÍ: Kompletní zobrazení nebo stažení dokumentu Vzdělávací a rozvojové potřeby zaměstnanců - perspektivy uvnitř organizace (diplomová práce) je možné pouze pokud jste zaregistrovaný a přihlášený přispěvatel serveru Andromedia.cz
 • UPOZORNĚNÍ: Kompletní zobrazení nebo stažení dokumentu Využití potenciálu andragogiky ve vybraných formách cestovního ruchu je možné pouze pokud jste zaregistrovaný a přihlášený přispěvatel serveru Andromedia.cz
 • UPOZORNĚNÍ: Kompletní zobrazení nebo stažení dokumentu Chcete tu být i za 100 let? je možné pouze pokud jste zaregistrovaný a přihlášený přispěvatel serveru Andromedia.cz
 • UPOZORNĚNÍ: Kompletní zobrazení nebo stažení dokumentu Zaměstnávání osob se zdravotním postižením je možné pouze pokud jste zaregistrovaný a přihlášený přispěvatel serveru Andromedia.cz
 • UPOZORNĚNÍ: Kompletní zobrazení nebo stažení dokumentu Řešení sporů mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem je možné pouze pokud jste zaregistrovaný a přihlášený přispěvatel serveru Andromedia.cz
 • UPOZORNĚNÍ: Kompletní zobrazení nebo stažení dokumentu Zaměstnavatel na úřadu práce je možné pouze pokud jste zaregistrovaný a přihlášený přispěvatel serveru Andromedia.cz
 • UPOZORNĚNÍ: Kompletní zobrazení nebo stažení dokumentu Spolupráce zaměstnavatelů a vzdělávacích institucí je možné pouze pokud jste zaregistrovaný a přihlášený přispěvatel serveru Andromedia.cz
 • UPOZORNĚNÍ: Kompletní zobrazení nebo stažení dokumentu Nová ekonomická situace: výzva ke vzdělávání (sborník) je možné pouze pokud jste zaregistrovaný a přihlášený přispěvatel serveru Andromedia.cz
 • UPOZORNĚNÍ: Kompletní zobrazení nebo stažení dokumentu Metodika spolupráce vzdělávacích institucí a zaměstnavatelů je možné pouze pokud jste zaregistrovaný a přihlášený přispěvatel serveru Andromedia.cz
 • UPOZORNĚNÍ: Kompletní zobrazení nebo stažení dokumentu Pravidla přispívání na portál Andromedia je možné pouze pokud jste zaregistrovaný a přihlášený přispěvatel serveru Andromedia.cz
 • UPOZORNĚNÍ: Kompletní zobrazení nebo stažení dokumentu Metodika zajištění pravidelných pořadů a článků je možné pouze pokud jste zaregistrovaný a přihlášený přispěvatel serveru Andromedia.cz
 • UPOZORNĚNÍ: Kompletní zobrazení nebo stažení dokumentu Metodika zajištění informačních aktivit o práci sítě je možné pouze pokud jste zaregistrovaný a přihlášený přispěvatel serveru Andromedia.cz
 • UPOZORNĚNÍ: Kompletní zobrazení nebo stažení dokumentu Analýza disparit středního odborného vzdělávání ve vazbě na trh práce České republiky je možné pouze pokud jste zaregistrovaný a přihlášený přispěvatel serveru Andromedia.cz
 • UPOZORNĚNÍ: Kompletní zobrazení nebo stažení dokumentu Co je to koučink a koučink On The Job je možné pouze pokud jste zaregistrovaný a přihlášený přispěvatel serveru Andromedia.cz
 • UPOZORNĚNÍ: Kompletní zobrazení nebo stažení dokumentu Age Management. Komparativní analýza podmínek a přístupů využívaných v České republice a ve Finsku je možné pouze pokud jste zaregistrovaný a přihlášený přispěvatel serveru Andromedia.cz
 • UPOZORNĚNÍ: Kompletní zobrazení nebo stažení dokumentu Age Management pro práci s cílovou skupinou 50+. Metodická příručka je možné pouze pokud jste zaregistrovaný a přihlášený přispěvatel serveru Andromedia.cz
 • UPOZORNĚNÍ: Kompletní zobrazení nebo stažení dokumentu Analýza dalšího vzdělávání v Pardubickém kraji je možné pouze pokud jste zaregistrovaný a přihlášený přispěvatel serveru Andromedia.cz
 • UPOZORNĚNÍ: Kompletní zobrazení nebo stažení dokumentu Další vzdělávání v Libereckém kraji. Analýza a evaluace poptávky, nabídky a dalšího vývoje je možné pouze pokud jste zaregistrovaný a přihlášený přispěvatel serveru Andromedia.cz
 • UPOZORNĚNÍ: Kompletní zobrazení nebo stažení dokumentu Celoživotní učení a sociální politika: vazby a přesahy (monografie) je možné pouze pokud jste zaregistrovaný a přihlášený přispěvatel serveru Andromedia.cz
 • UPOZORNĚNÍ: Kompletní zobrazení nebo stažení dokumentu Informace k šetření o vzdělávání dospělých (AES) je možné pouze pokud jste zaregistrovaný a přihlášený přispěvatel serveru Andromedia.cz
 • UPOZORNĚNÍ: Kompletní zobrazení nebo stažení dokumentu Zájmové vzdělávání dospělých v evropském rámci je možné pouze pokud jste zaregistrovaný a přihlášený přispěvatel serveru Andromedia.cz
 • UPOZORNĚNÍ: Kompletní zobrazení nebo stažení dokumentu Efektivní vzdělávání pro trh práce (sborník) je možné pouze pokud jste zaregistrovaný a přihlášený přispěvatel serveru Andromedia.cz
 • UPOZORNĚNÍ: Kompletní zobrazení nebo stažení dokumentu Vzdělávání dospělých v rámci celoživotního učení je možné pouze pokud jste zaregistrovaný a přihlášený přispěvatel serveru Andromedia.cz
 • UPOZORNĚNÍ: Kompletní zobrazení nebo stažení dokumentu Šance vzdělávacích institucí v období ekonomické recese (sborník) je možné pouze pokud jste zaregistrovaný a přihlášený přispěvatel serveru Andromedia.cz
 • UPOZORNĚNÍ: Kompletní zobrazení nebo stažení dokumentu Publikace "Bariéry ve vzdělávání dospělých" je možné pouze pokud jste zaregistrovaný a přihlášený přispěvatel serveru Andromedia.cz
 • UPOZORNĚNÍ: Kompletní zobrazení nebo stažení dokumentu Průzkum vnímání problematiky vzdělávání dospělých u laické a odborné veřejnosti je možné pouze pokud jste zaregistrovaný a přihlášený přispěvatel serveru Andromedia.cz
 • UPOZORNĚNÍ: Kompletní zobrazení nebo stažení dokumentu Mínění poskytovatelů dalšího vzdělávání o vzdělávání zaměstnanců malých a středních podniků je možné pouze pokud jste zaregistrovaný a přihlášený přispěvatel serveru Andromedia.cz
 • UPOZORNĚNÍ: Kompletní zobrazení nebo stažení dokumentu Analýza nabídky a poptávky po dalším profesním vzdělávání v Královéhradeckém kraji je možné pouze pokud jste zaregistrovaný a přihlášený přispěvatel serveru Andromedia.cz

Publikace a výzkumy

Význam mezigeneračního učení a vzdělávání

Smyslem mezigeneračního vzdělávání je nejenom společné učení a poznávání, ale též „poznávání sebe sama“. Dnešní generace seniorů vyrůstala, žila a mnohdy dožívá ve vlastním specifickém generačním vakuu. Aby mohla předat své zkušenosti, znalosti, názory a dovednosti mladým lidem, musí se s nimi přirozeně někdy a někde stýkat. Cílem mezigeneračního vzdělávání je tedy vytvořit fungující mezigenerační prostředí, generačně heterogenní, aby mladí i starší lidé měli stejné právo sdělit druhým své názory a postoje (Salivarová, Veteška, 2014).

Datum vydání: 
2.9.2014

Edukační vědy - pedagogika, andragogika a gerontagogika

Vědy o výchově a vzdělávání, nebo též také vědy edukační zaznamenávají v současné době značný rozvoj, který souvisí s jejich významem. Jejich vývoj lze uchopit od vzdělávání dětí a mládeže ke vzdělávání dospělých. Vědy edukační definují Průcha a Veteška (2014, s. 95) jako „vědy, respektive vědecké disciplíny, které se zabývají teorií a výzkumem určitých složek edukační reality. Za hlavní edukační vědy se považují pedagogika a andragogika. Každá z obou věd má řadu disciplín, jež v českém prostředí bývají někdy označovány termínem pedagogické /andragogické vědy, což není přesné. Například pedagogika jako věda má více než 25 disciplín.“

Datum vydání: 
2.9.2014

K čemu je marketing vzdělávacím institucím a co to vlastně je?

Marketing, možná i díky jeho neustále trvajícímu dynamickému vývoji, nemůžeme sevřít jen jednou, explicitní a dlouhodobě platnou definicí. Různé pohledy na důležitost jednotlivých prvků a složek marketingu přinášejí i různorodé definiční okruhy. Nejblíže je však Philip Kotler (2001), který definuje marketing jako sociální proces, při kterém jednotlivci a skupiny získávají to, co si přejí a co potřebují, prostřednictvím tvorby, nabídky a směny hodnotných produktů a služeb s ostatními. Dále je to proces plánování a implementace koncepcí, cen, propagace a distribuce idejí, zboží a služeb pro vytvoření směn, které uspokojují cíle jednotlivců a organizací. Následně doplňuje, že se marketingoví pracovníci ve skutečnosti zabývají deseti entitami: zbožím, službami, zkušenostmi, událostmi, osobami, místy, vlastnictvím, organizacemi, informacemi a idejemi.

Datum vydání: 
11.9.2014

Co je mentoring? Jsem koučem nebo mentorem?

Mentoring je považován za jeden z nejstarších modelů lidského rozvoje. Pokud bychom hledali jeho kořeny, nalezneme je již v Homérově spisu Odyssea. Mentor byl v tomto příběhu muž, který měl na starost Telemacha, syna Odyssea, po dobu, po kterou bude Odysseus na cestách. Mentor měl v průběhu Odysseovy nepřítomnosti Telemacha opatrovat, vychovávat, vést. Jméno tohoto muže se v pozdějších dobách stalo synonymem pro druh péče o druhé (vedení, opatrování, podpora atd.) a následně tento pojem přetrval až do současnosti.

Datum vydání: 
11.9.2014

Trendy v oblasti profesního vzdělávání dospělých

Není pochyb o tom, že podnikové (firemní) vzdělávání od začátku 21. století zažívá prudký nástup nových informačních a komunikačních technologií. Jedná se především o existenci lehkých, dobře přenosných a výkonných notebooků a tzv. chytrých telefonů (smartphonů). Druhá dekáda 21. století se již nese ve znamení nástupu tabletů.

Datum vydání: 
11.9.2014

Efektivní komunikace a kooperace mezi vzdělávacími institucemi

Celoživotní učení se stává nezbytným pro všechny a klade nemalé nároky na možnosti sdílení informací v rámci týmu či odborné komunity a na vyhledávání nových partnerů a spolupracovníků. Cílem tohoto článku je především seznámit s možnými cestami spolupráce, po kterých se za ní vydáme.

Datum vydání: 
11.9.2014

Význam kvalifikací a kompetencí v dalším vzdělávání

Protože globalizace a celosvětové sociální a hospodářské krize nás staví před stále nové výzvy, bude třeba, aby každý aktivní a práce schopný jedinec ovládal širokou škálu tzv. klíčových (ale i profesních/odborných) kompetencí, a mohl se tak pružně přizpůsobit rychle se měnícímu a globalizovanému světu. Zvyšují se nároky na jednotlivce a na jeho schopnosti přizpůsobovat se novým změnám a výzvám přicházejí s rychlým vývojem postindustriální společnosti. Schopnost najít si zaměstnání po celý (pracovní) život souvisí nejenom s tím, zda jedinec získá odpovídající kvalifikaci (případně projde rekvalifikací), ale především na tom, zda je vybaven dostatečně širokým všeobecným a odborným základem vzdělání.

Datum vydání: 
17.9.2014

Vliv nových technologií a inovací na rozvoj vzdělávání dospělých

Významný vývojový technologický skok v oblasti vzdělávání nastal s příchodem prvních osobních počítačů (PC). To se později promítlo i v nárocích na vzdělání odborníků působících v oblasti ITC. Ty se v USA pro komerční použití začaly objevovat na počátku 80. let 20. století. Jejich velký úspěch a obliba podnítily další technologický vývoj, jehož výsledkem bylo neustálé zdokonalování hardwaru a softwaru. Díky tomu bylo možné uvažovat o síťovém propojení počítačů i mimo kosmické, vojenské a jaderné programy.

Datum vydání: 
17.9.2014

Vzdělávání a marketing

Objektivně je nutné připustit, že vzdělávání je ve své podstatě produktem, obchodním artiklem stejně jako benzín nebo právní služby.

Proto by měla každá vzdělávací instituce při propagaci svých vzdělávacích produktů postupovat obdobně, jako to dělají firmy v dnešní ekonomice, tedy, v základu se ptát, 
co udělat proto, aby se jejich produkt prodával. Společně si pak kladou otázky.

Datum vydání: 
24.9.2014

Další profesního vzdělávání jako součást celoživotního učení

Další profesní vzdělávání je součástí dalšího vzdělávání, kterým se označuje proces zaměřený na poskytování vzdělávání po absolvování určitého školského vzdělávacího stupně. Navazuje tedy na ukončení vzdělávání počátečního, které zahrnuje vzdělání zajišťované systémem škol a školských zařízení na úrovni primárního až terciárního vzdělávání. V souladu s ukončením počátečního vzdělávání jako první etapy vzdělávání v průběhu životní dráhy jedince, se začátek dalšího vzdělávání stanovuje obvykle na dobu po prvním vstupu jedince na trh práce.

Datum vydání: 
24.9.2014

Vzdělávací a rozvojové potřeby zaměstnanců - perspektivy uvnitř organizace (diplomová práce)

Příspěvek představuje magisterskou diplomovou práci zabývající se vzdělávacími a rozvojovými potřebami zaměstnanců, přičemž zohledňuje různé perspektivy uvnitř organizace.

Práce se zakládá na kvalitativně designovaném empirickém výzkumu zaměstnanců a manažerů finančního oddělení nejmenované mezinárodní společnosti. V důsledku průběhu výzkumu a charakteru získaných dat jsou pak výsledkem analýzy tzv. "životní" cykly vzdělávacích a rozvojových potřeb.

Práce byla rovněž oceněna v soutěži Národní cena absolventských prací v oblasti řízení a rozvoje lidských zdrojů (2013) organizovaná společností Talent Forum.

Využití potenciálu andragogiky ve vybraných formách cestovního ruchu

Příspěvek pojednává o praktických možnostech využití andragogiky ve vybraných formách cestovního ruchu. Vzdělávání dospělých má v závislosti na prodlužujícím se věku populace velký potenciál a vzhledem k širokospektrému využití volného času formou cestování je možné propojit dílčí částí zmíněných oborů v jeden fungující celek s prokazatelnými výsledky. Přání cestovatelů se zvyšují, proto by subjekty operující na trhu měly dbát na kvalifikovaný personál a umožňovat mu další vzdělávání v oboru.

Datum vydání: 
13.11.2013

Chcete tu být i za 100 let?

Chcete tu být i za 100 let? Udržitelné podnikání v praxi

Autoři: Pavlína Kalousová, Tomáš Rak

Vydal: Svaz průmyslu a dopravy ČR, Freyova 948/11, 190 00 Praha 9

Místo a rok vydání: Praha 2013

Náklad: 2000 ks

Publikace vznikla v rámci projektu „Udržitelnost sociálního dialogu v ČR - rozvoj kvality služeb zástupců zaměstnavatelů“, reg. č. CZ.1.04/1.1.01/02.00012. Projekt je fi nancován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.

Více o projektu najdete na www.socialnidialog.cz.

©2013 Svaz průmyslu a dopravy ČR

Zaměstnávání osob se zdravotním postižením

Zaměstnávání osob se zdravotním postižením. Diverzita a integrace jako součást odpovědné fi rmy

Autor: Bronislava Jindříšková a kol.

Vydal: Svaz průmyslu a dopravy ČR, Freyova 948/11, 190 00 Praha 9

Místo a rok vydání: Praha 2013

Náklad: 2000 ks

Publikace vznikla v rámci projektu „Udržitelnost sociálního dialogu v ČR - rozvoj 
kvality služeb zástupců zaměstnavatelů“, reg. č. CZ.1.04/1.1.01/02.00012. Projekt je 
fi nancován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu 
Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.

Více o projektu najdete na www.socialnidialog.cz.

©2013 Svaz průmyslu a dopravy ČR

Řešení sporů mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem

Spory mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem. Řešení a předcházení sporům na pracovišti

Autoři: JUDr. Monika Forejtová, Ph.D., Mgr. Jiří Siegelstein, Bohemia Iuris Kapitál a.s.

Recenzenti: JUDr. Tomáš Pezl, JUDr. Marián Kováčik

Vydal: Svaz průmyslu a dopravy ČR, Freyova 948/11, 190 00 Praha 9

Místo a rok vydání: Praha 2013

Náklad: 2000 ks

Publikace vznikla v rámci projektu „Udržitelnost sociálního dialogu v ČR – rozvoj 
kvality služeb zástupců zaměstnavatelů“, reg. č. CZ.1.04/1.1.01/02.00012. Projekt je 
fi nancován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu 
Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR. 
Více o projektu najdete na www.socialnidialog.cz.

©2013 Svaz průmyslu a dopravy ČR

ISBN 978-80-260-4255-6

Zaměstnavatel na úřadu práce

Zaměstnavatel na úřadu práce. Efektivní využívání služeb zaměstnanosti

Autoři: PhDr. Jarmila Modrá, Ing. Jana Váňová¨

Vydal: Svaz průmyslu a dopravy ČR, Freyova 948/11, 190 00 Praha 9

Místo a rok vydání: Praha 2013

Náklad: 2000 ks

Publikace vznikla v rámci projektu „Udržitelnost sociálního dialogu v ČR - rozvoj 
kvality služeb zástupců zaměstnavatelů“, reg. č. CZ.1.04/1.1.01/02.00012. Projekt je 
fi nancován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu 
Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.

Více o projektu najdete na www.socialnidialog.cz.

©2013 Svaz průmyslu a dopravy ČR

Spolupráce zaměstnavatelů a vzdělávacích institucí

Spolupráce zaměstnavatelů a vzdělávacích institucí. Jak na fi remní vzdělávání kvalitně?

Autor: Mgr. Tomáš Langer

Vydal: Svaz průmyslu a dopravy ČR, Freyova 948/11, 190 00 Praha 9

Místo a rok vydání: Praha 2013

Náklad: 2000 ks

Publikace vznikla v rámci projektu „Udržitelnost sociálního dialogu v ČR - rozvoj
kvality služeb zástupců zaměstnavatelů“, reg. č. CZ.1.04/1.1.01/02.00012. Projekt je
fi nancován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu
Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.

Více o projektu najdete na www.socialnidialog.cz.

©2013 Svaz průmyslu a dopravy ČR

Nová ekonomická situace: výzva ke vzdělávání (sborník)

NOVÁ EKONOMICKÁ SITUACE: VÝZVA KE VZDĚLÁVÁNÍ
Sborník z konference konané dne 21. listopadu 2012 v Praze

Editor:
Mgr. Tomáš Langer

Odborní recenzenti:
Doc. PhDr. Jaroslav Veteška, Ph.D., PhDr. Miroslava Dvořáková, Ph.D.

Jazyková úprava:
Mgr. Petra Novotná, Mgr. Martin Massaniec

Grafická úprava:
Hana Zrnová, PCT-Praha

Vydavatel:
Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR, Karlovo náměstí 14/292, 120 00 Praha 2

Vydání první.

© Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR, 2013

E-mail: aivd@aivd.cz
Web: www.aivd.cz

ISBN 978-80-904531-6-6

Metodika spolupráce vzdělávacích institucí a zaměstnavatelů

Metodika vytvořená v rámci realizace projektu KRUH. Metodika je zaměřena především na možnosti komunikace vzdělávacích institucí se zaměstnavateli. Obsahuje dvě části:

 1. Praktickou část - metody efektivní komunikace a základní charakteristiky podpůrných nástrojů pro spolupráci.
 2. Teoretická část - pojem "komunikace", její způsoby, funkce a cíle, zásady úspěšné komunikace.
Datum vydání: 
26.3.2013

Pravidla přispívání na portál Andromedia

Pravidla přispívání na portál Andromedia

Autor: Mgr. Tomáš Langer

Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR, o.s.

Projekt: Kruh – propojení klíčových hráčů v oblasti dalšího vzdělávání dospělých v kraji Vysočina, číslo projektu: CZ.1.07/3.2.09/01.0035

Metodika zajištění pravidelných pořadů a článků

Cílem metodiky je napomoci institucím působícím na poli vzdělávání dospělých se rychle orientovat v problematice práce s médii, připravovat a zajišťovat pravidelnou komunikaci s cílovou skupinou prostřednictvím pořadů a článků v médiích, informovat o aktivitách a výstupech projektů, zvyšovat povědomí o celoživotním učení a v neposlední řadě působit osvětově a odborně na cílovou skupinu – dospělé účastníky vzdělávání.

Datum vydání: 
14.3.2013

Metodika zajištění informačních aktivit o práci sítě

Tato metodika by měla pomoci především vzdělávacím institucím při zajišťování informačních aktivit, které jsou směřovány k určeným cílovým skupinám.

Analýza disparit středního odborného vzdělávání ve vazbě na trh práce České republiky

Rozbor stavu středního vzdělávání v ČR ve vztahu k potřebám trhu práce. Souhrnná analýza je přímo provázána s analýzami disparit zpracovaných na úrovni jednotlivých regionů NUTS II, resp.

Datum vydání: 
20.8.2012

Age Management. Komparativní analýza podmínek a přístupů využívaných v České republice a ve Finsku

Kol. Age Management. Komparativní analýza podmínek a přístupů využívaných v České republice a ve Finsku. Praha: AIVD ČR, 2011. ISBN 978-80-904531-2-8

Age Management pro práci s cílovou skupinou 50+. Metodická příručka

Kol.: Age Management pro práci s cílovou skupinou 50+.Metodická příručka. Praha: AIVD ČR, 2012

ISBN 978-80-904531-5-9

Analýza dalšího vzdělávání v Pardubickém kraji

Analýza dalšího vzdělávání v Pardubickém kraji.

Autoři:
Ing. Jiří Krátký
Mgr. Petra Vondráčková

Realizátor projektu:
Koalice nevládek Pardubicka, o.s., Komenského 432, 530 03 Pardubice

E-mail: kancelar@konep.cz
Web: www.konep.cz
Tel.: +420 461 031 821

Počet stran: 64
Náklad: 200 ks

Zpracováno: listopad 2011

Další vzdělávání v Libereckém kraji. Analýza a evaluace poptávky, nabídky a dalšího vývoje

Další vzdělávání v Libereckém kraji. Analýza a evaluace poptávky, nabídky a dalšího vývoje

Bibliografická citace: ČEPELKA, O., PALÁN, Z., SIMOVÁ, J. Další vzdělávání v Libereckém kraji. Analýza a evaluace poptávky, nabídky a dalšího vývoje. Praha: AIVD ČR a TIMA Liberec, 2012. ISBN 978-80-904531-4-2.

Celoživotní učení a sociální politika: vazby a přesahy (monografie)

CELOŽIVOTNÍ UČENÍ A SOCIÁLNÍ POLITIKA: VAZBY A PŘESAHY
Michal Šerák a kol.

Odborní recenzenti:
Prof. PhDr. Dušan Šimek
PhDr. Zdeněk Palán, Ph.D.

Vědecký redaktor:
PhDr. Miroslava Dvořáková, Ph.D.

Vydavatel:
Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR
Karlovo náměstí 14/292
120 00 Praha 2

Vydání první.

© Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR, 2012

E-mail: aivd@aivd.cz
Web: www.aivd.cz

ISBN 978-80-904531-3-5

Informace k šetření o vzdělávání dospělých (AES)

Informace k Adult Education Survey (AES) - šetření o vzdělávání dospělých. Český statistický úřad.

Zájmové vzdělávání dospělých v evropském rámci

Zájmové vzdělávání dospělých představuje, spolu se vzděláváním občanským a profesním, integrální součást systému dalšího vzdělávání. Postavení i samotné vymezení tohoto segmentu se nicméně jeví jako výrazně problematické. V zásadě se jedná o teoretický konstrukt, mající své kořeny primárně v akademickém prostředí. Ačkoliv je v rámci ČR a SR konsensuálně přijímán a používán v oblasti praxe i vzdělanostní politiky (je např. nedílnou součástí národních strategií a dokumentů zastřešujících koncept celoživotního učení), v širším prostředí EU nenachází univerzálně přijímanou paralelu. Zájmové vzdělávání dospělých je tak poměrně specifickým fenoménem, který nebývá v evropských dokumentech samostatně zmiňován. Tento příspěvek je proto věnován analýze zmiňovaného segmentu a rozboru příčin jeho nejasného postavení v systému dalšího vzdělávání.

 

Efektivní vzdělávání pro trh práce (sborník)

EFEKTIVNÍ VZDĚLÁVÁNÍ PRO TRH PRÁCE

Sborník z konference konané dne 25. listopadu 2010 v Praze

Editor:
Mgr. Tomáš Langer

Odborní recenzenti:
Prof. PhDr. Anna Tokárová, CSc.
PhDr. Miroslava Dvořáková, Ph.D.

Vydavatel:
Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR
Karlovo náměstí 14/292
120 00 Praha 2

Vydání první.

(c) Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR, 2011

E-mail: aivd@aivd.cz
Web: www.aivd.cz

ISBN 978-80-904531-1-1

Vzdělávání dospělých v rámci celoživotního učení

Dokument je analytickou studií, vypracovanou Národním vzdělávacím fondem. Zabývá se současnou charakteristikou a trendy ve vzdělávání dospělých v zemích EU a v ČR a přináší návrhy na zlepšení situace v této oblasti.

Datum vydání: 
23.2.2011

Šance vzdělávacích institucí v období ekonomické recese (sborník)

ŠANCE VZDĚLÁVACÍCH INSTITUCÍ V OBDOBÍ EKONOMICKÉ RECESE 

Sborník z konference konané dne 25. listopadu 2009 v Praze 

Editor: 

Mgr. Tomáš Langer 

Odborní recenzenti: 

Prof.h.c. Dr. Ing. Václav Liška, Dr.h.c. 

PhDr. Jaroslav Veteška, Ph.D.  

Vydavatel: 

Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR 

Karlovo náměstí 14/292 

120 00 Praha 2 

Vydání první. 

© Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR, 2010 

E-mail: aivd@aivd.cz 

Web: www.aivd.cz 

ISBN 978-80-904531-0-4

Datum vydání: 
23.2.2011

Publikace "Bariéry ve vzdělávání dospělých"

Petra Bartlová, Zuzana Freibergová, Irru Jyskeová, Maj-Lis Läykkiová, Ingrid Wagenhoferová 

BADED – BARIÉRY VE VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH 

Zjištění a strategie překonávání těchto bariér 

Publikace vznikla s podporou Evropské komise díky projektu partnerství programu Grundtvig v rámci Programu celoživotního učení.

Datum vydání: 
23.2.2011

Průzkum vnímání problematiky vzdělávání dospělých u laické a odborné veřejnosti

Průzkum vnímání problematiky vzdělávání dospělých u laické a odborné veřejnosti

Datum vydání: 
23.2.2011

Mínění poskytovatelů dalšího vzdělávání o vzdělávání zaměstnanců malých a středních podniků

Šetření „Mínění poskytovatelů dalšího vzdělávání o vzdělávání zaměstnanců malých a středních podniků“ (dále jen MSP) bylo uskutečněno Asociací institucí vzdělávání dospělých ČR, o.s. ve dnech 25. - 31. 8. 2010.

Datum vydání: 
23.2.2011

Analýza nabídky a poptávky po dalším profesním vzdělávání v Královéhradeckém kraji

V Královéhradeckém kraji nabízí služby v oblasti dalšího profesního vzdělávání (dále DPV) asi 160 subjektů, mnoho větších zaměstnavatelů si školí své pracovníky vlastními silami či ve vlastní režii. Komplexní a ucelené informace o nabídce a poptávce po dalším vzdělávání se však získávají obtížně, neboť jsou rozptýlené a často neaktuální. Totéž platí i celostátně – v České republice neexistuje zastřešující instituce, která by provozovala informační systém dalšího vzdělávání, který by sloužil všem zainteresovaným subjektům – jednotlivcům, vzdělavatelům i zaměstnavatelům. Obtížná dostupnost a vzájemná neporovnatelnost informací o nabídce DPV, o jeho poskytovatelích, o struktuře a obsahu programu DPV snižuje efektivitu prostředků vynakládaných na DPV zaměstnanců.

Projekt Analýza nabídky a poptávky po dalšímprofesnímvzdělávání v Královéhradeckémkraji (dále projekt PROFESE), financovaný v období 2006 – 2008 z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky, svým pojetím reagoval na potřebu po rychlé a snadné dostupnosti dalšího profesního vzdělávání v současných podmínkách rychle se měnícího ekonomického prostředí.

Jedním z hlavních cílů projektu bylo získat ucelený přehled o současném stavu DPV v kraji. Pro dosažení tohoto cíle byla vypracována metodika pro získávání potřebných informací a jejich následné zpracování. Navržená metodika byla poté použita pro získání potřebných informací jak o nabídce dalšího profesního vzdělávání ze strany vzdělávacích organizací, tak o poptávce ze strany firem a institucí.

Výstupy projektu jsou volně dostupné na portálu: http://www.regioprofese.cz a řešitelský tým věří, že tímto pomůže poskytovatelům DPV přizpůsobovat svou nabídku aktuálním potřebám regionu. Ve vypracované a popsané metodice pro analýzu DPV mají aktéři na trhu dalšího profesního vzdělávání k dispozici jednoduchý nástroj k průzkumu vývoje poptávky i v období po skončení projektu.

Syndikovat obsah