Tisková zpráva k ukončení projektu: Analýza a evaluace dalšího vzdělávání v Libereckém kraji

Kategorie:

Další vzdělávání po ukončení školní docházky má v moderní společnosti stále větší význam. Proto se pozornost zaměřuje i na analýzu a vyhodnocení současných vzdělávacích potřeb, poptávky a nabídky. V lednu 2012 byla ukončena realizace projektu Analýza a evaluace aktivit v oblasti dalšího vzdělávání v Libereckém kraji. Realizovaly jej tři partnerské organizace: Tima Liberec, s. r. o. (jako vedoucí partner), Technická univerzita Liberec a Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR, o. s. Projekt byl financován z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. 

Hlavním cílem projektu bylo analyzovat a vyhodnotit poptávku a nabídku dalšího vzdělávání (DV) obyvatel Libereckého kraje s důrazem na jejich další profesní vzdělávání a vzdělávacím institucím a zaměstnavatelům poskytovat poradenství, které podpoří konkurenceschopnost ekonomických subjektů a kraje.  

Výstupy z analytické části projektu jsou výzkumné zprávy, publikované na www.dvlk.cz v sekci Informace / Analýzy dalšího vzdělávání

  • Další vzdělávání obyvatel Libereckého kraje, Zpráva z průzkumů 2010 a 2011 (aktivita A1), Oldřich Čepelka, prosinec 2011
  • Analýza a vyhodnocení poptávky po dalším profesním vzdělávání, Zpráva z průzkumu (aktivita  A2), Jozefína Simová, únor 2011
  • Analýza a vyhodnocení poptávky po dalším vzdělávání ze strany nepodnikatelských subjektů v Libereckém kraji, Zpráva z průzkumu (aktivita  A2), Oldřich Čepelka, únor 2011
  • Vzdělávací instituce Libereckého kraje, Zpráva z průzkumu (aktivita A3), Oldřich Čepelka, duben 2011, aktualizace prosinec 2011

Poradenská část projektu byla zaměřena na podporu vzdělávacích institucí a lektorů, probíhala v roce 2011 a zahrnovala dva workshopy pro vzdělávací instituce a dva jednodenní semináře pro skupinu podnikových lektorů. 

Důležitým výstupem projektu je webový portál www.dvlk.cz - pro podporu dalšího vzdělávání v Libereckém  kraji, určený především zaměstnavatelům a poskytovatelům externího DV. Zde jsou k volnému použití i ostatní výstupy projektu. To nejdůležitější obsahuje shrnující publikace vydaná i v tištěné podobě.