Výzva k podávání žádostí o grant na studijní návštěvu pro odborníky ve vzdělávání pro akademický rok 2012-2013

Kategorie:

Termín pro přihlášení do 1. kola výběrového řízení programu SVES (Studijní návštěvy pro odborníky ve vzdělávání) je 30. března 2012.

Program SVES je zaměřený na podporu evropské spolupráce prostřednictvím týdenních studijních návštěv, jejichž cílem je výměna zkušeností, získaní nových informací a navázání přímých kontaktů v oblasti všeobecného a odborného vzdělávání.

Pro koho je program určen

Cílovou skupinu tvoří především tzv. „decision-makers", tj. ti, kteří se přímo podílejí nebo mají vliv na utváření vzdělávací politiky a vzdělávacího systému v České republice (ředitelé a zástupci všech typů škol - mateřských, základních, středních, včetně VOŠ, inspektoři, poradci, úředníci státní správy na místní, regionální a národní úrovni včetně ministerstev a úřadu vlády, školitelé, vzdělavatelé dospělých, manažeři vzdělávacích organizací, pracovníci pedagogických fakult, pracovníci v oblasti VET, zástupci úřadů práce a obchodních komor, pedagogičtí poradci, pracovníci poradenských a akreditačních center a další odborníci v oblasti vzdělávaní).

Jak je program organizován

Program SVES patří k decentralizovaným aktivitám Programu celoživotního učení. Výběrové řízení se provádí v tuzemsku. Všechny žádosti jsou písemně vyhodnocovány a žadatelé jsou rovněž písemně informováni o výsledcích. Koordinátorem programu SVES na evropské úrovni je Cedefop. Na webových stránkách http://studyvisits.cedefop.europa.eu/ najdete online přihlášku a katalog studijních návštěv.

Finanční podpora

Přidělovaná finanční podpora na jednu studijní návštěvu je určena délkou trvání akce a pohybuje se cca od 800 - 1400 EUR, ze které si účastník hradí náklady na dopravu, ubytování, stravování a další nutné výdaje spojené s pobytem.

Kam a kdy

Přihlásit se můžete vyplněním online přihlášky. Vytištěné a podepsané žádosti se odesílají na adresu NAEP:

DZS – NAEP
Program SVES
Na Poříčí 1035/4
110 00 Praha 1 

Veškeré informace najdete na webových stránkách NAEP www.naep.cz v sekci Studijní návštěvy.