Víte, jak kvalitní jsou vaši lektoři?

Kategorie:

Přijďte k nám na kurz PROFESIONÁLNÍ LEKTOR a učte se od předních odborníků v oblasti vzdělávání dospělých! Nabízíme vám ověřený a prakticky orientovaný kurz zaměřený na rozvoj lektorských dovedností.

Cílem kurzu je zvýšit kvalitu lektorské práce, připravit lektory na výkon jejich profese, rozšířit znalosti a především dovednosti lektorů a připravit lektory na zkoušku z profesní kvalifikace „Lektor dalšího vzdělávání“.

Kurz má celkem 120 vyučovacích hodin, z toho 56 vyučovacích hodin prezenčně, 56 vyučovacích hodin distančně a 8 hodin závěrečné zkoušky. 

Témata kurzu:

  • komunikace a prezentace lektora,
  • kvalitní příprava na výuku,
  • práce se skupinou,
  • řešení problémových situací ve výuce,
  • efektivní metody vzdělávání dospělých,
  • moderní technika a její využití ve výuce,
  • jak zhodnotit účinnost vzdělávání.

Nejbližší termín kurzu začíná již 5. 10. 2016!

Kurz můžete zakončit vysoce prestižním certifikátem: zkoušku z PROFESNÍ KVALIFIKACE LEKTOR DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ!

Zkoušku podle Národní soustavy kvalifikací můžete složit přímo v AIVD ČR, která je autorizovanou osobou MŠMT.

Přihlášky a více informací naleznete na www.aivd.cz/akce nebo na telefonu 734 605 605 a e-mailu aivd@aivd.cz.