Vlažný zájem občanů?

Kategorie:

Spíš vlažně se občané Liberecka a Jablonecka zajímají o informace a rady v tématech, které jsou součástí jejich každodenního života. Jak ukázal listopadový průzkum libereckého občanského sdružení "D" a výzkumné agentury Tima Liberec, nejčastěji se lidé zajímají o vzdělávání v zaměstnaneckých právech a povinnostech, o to jak sestavit kvalitní domácí rozpočet a jaká práva a povinnosti mají nájemník a vlastník bytu či domu. Nejmenší zájem z nabízených témat vzbudilo dobrovolnictví, téma rozumného zadlužování a spotřebitelských úvěrů, jakož i možnosti občanů zasahovat do rozhodování samospráv. 

„Malý zájem o témata rozumného zadlužování, nákupů na splátky a spotřebitelských úvěrů překvapilo i nás,“ říká Romana Lakomá ze sdružení "D", které v Liberci již 11 let provozuje občanskou poradnu. „Do poradny v posledních letech chodí stále víc lidí právě s těmito potížemi.“

Až do jara 2014 bude sdružení "D" nabízet sérii seminářů, které jsou určeny všem občanům. Mají jim pomoci vyznat se ve spleti spotřebitelských, politických a dalších nabídek, ale i hrozeb v šesti tématických oblastech:

  • odpovědný přístup k financím
  • jak na média a informační technologie
  • aktivní přístup občanů k obhajobě jejich práv v zaměstnání, bydlení a nákupech
  • prevence kriminality a praktické informace pro oběti trestných činů
  • aktivní občan – jak se podílet na veřejném dění
  • dobrovolnictví

V grafu (viz přílohu) je zobrazen podíl osob, které se o dané téma zajímají velmi nebo aspoň „částečně“. Výsledky průzkumu se opírají o anonymní dotazování 450 dospělých.

Semináře budou nadále probíhat v Liberci, Jablonci a podle zájmu i v dalších místech. Celý vzdělávací projekt se uskutečňuje díky financování z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu.

Zprávu podává a za správnost ručí:
PhDr. Oldřich Čepelka
Tima Liberec
Erbenova 376/2, Liberec 8
tel. 485 151 742