Vyšel časopis Studia paedagogica na téma Vzdělávat dospělé

Kategorie:

První číslo časopisu Studia paedagogica v roce 2012 se věnuje výhradně tématu vzdělávání dospělých. Autoři zastoupených textů se z různých pohledů zabývají tématy, která teoreticky a empiricky reflektují svět vzdělávání dospělých a poukazují na šíři andragogického myšlení a zkoumání. Obsah časopisu lze rozdělit na tři části. První blok textů je orientován na teorii vzdělávání dospělých. Theo van Dellen ve svém textu pojednává o problematice motivace v celoživotním učení, Jan Nehyba vykládá vybrané inspirativní myšlenky Petera Jarvise, zatímco Miroslava Dvořáková se obrací k úvahám Jacka Mezirowa.

Druhý blok textů nachází společné téma v dnes tolik diskutovaných otázkách profesionalizace a profesionality vzdělavatelů dospělých. Miomir Despotović, Aleksandra Pejatović, Linda Evans a dále Marcella Milana s kolegyní Oleksandrou Skrypnyk ve svých textech prezentují profesionalizaci jako proces, kdy zaměstnání vzdělavatele nabývá charakter profese. V příslušných článcích se čtenář může dobrat poměrně detailního objasnění tohoto procesu stejně jako vysvětlení důvodů, proč je toto téma vnímáno jako zcela zásadní.

Poslední blok textů obrací svou pozornost k možnostem empirické reflexe učení se a vzdělávání dospělých. Zatímco Martin Kopecký se zabývá problematikou účasti dospělých na vzdělávání, Milada Rabušicová a její kolegyně téma vzdělávání dospělých zasazují do specifického kontextu mezigeneračního učení v rodině. Časopis také tradičně dává prostor studentským pracím, které zde zastupuje text Jany Havlíčkové o profesním vzdělávání.

Texty spojuje hluboká odbornost a kritický pohled na teorii i realitu vzdělávání dospělých, což v editorialu komentuje editor čísla Petr Novotný.

Toto číslo časopisu je k dispozici zdarma díky projektové podpoře.

Obsah čísla najdete zde: http://www.phil.muni.cz/journals/index.php/studia-paedagogica/issue/current/showToc.

Pro další informace kontaktujte:
Mgr. Klára Šeďová, Ph.D., výkonná redaktorka Studia paedagogica
Ústav pedagogických věd, Filozofická fakulta, Masarykova univerzita, A. Nováka 1, 602 00 Brno
E-mail: studiapaedagogica@phil.muni.cz
Tel.: +420 549 49 8466