UPOZORNĚNÍ: Kompletní zobrazení nebo stažení dokumentu Význam kvalifikací a kompetencí v dalším vzdělávání je možné pouze pokud jste zaregistrovaný a přihlášený přispěvatel serveru Andromedia.cz

Význam kvalifikací a kompetencí v dalším vzdělávání

Příjmení autora: 
Veteška
Jaroslav

Protože globalizace a celosvětové sociální a hospodářské krize nás staví před stále nové výzvy, bude třeba, aby každý aktivní a práce schopný jedinec ovládal širokou škálu tzv. klíčových (ale i profesních/odborných) kompetencí, a mohl se tak pružně přizpůsobit rychle se měnícímu a globalizovanému světu. Zvyšují se nároky na jednotlivce a na jeho schopnosti přizpůsobovat se novým změnám a výzvám přicházejí s rychlým vývojem postindustriální společnosti. Schopnost najít si zaměstnání po celý (pracovní) život souvisí nejenom s tím, zda jedinec získá odpovídající kvalifikaci (případně projde rekvalifikací), ale především na tom, zda je vybaven dostatečně širokým všeobecným a odborným základem vzdělání.

Datum vydání: 
17.9.2014