Výzva Euroguidance - podpora mobility poradenských pracovníků

Kategorie:

Centrum Euroguidance vyhlašuje výzvu na podporu mobility poradenských pracovníků. Poradci mohou žádat finanční příspěvek na zahraniční konferenci, školení, seminář nebo studijní návštěvu.

O podporu účasti formou vyslání na konferenci mohou žádat poradci, vzdělavatelé kariérových poradců a další zájemci z řad odborné veřejnosti v oblasti kariérového poradenství.

Vyplněnou žádost je třeba odeslat včetně všech požadovaných příloh nejpozději do 31. 5. 2014 na adresu euroguidance@naep.cz.

Na základě hodnocení bude vybrán omezený počet žadatelů.

Formuláře žádostí naleznete v příloze. V případě jakýchkoliv dotazů se prosím obraťte na euroguidance@naep.cz.

Více informací naleznete zde: http://www.euroguidance.cz/cz/akce/vyzva-euroguidance-podpora-mobility-poradenskych-pracovniku.html.