Vzdělávací cíle

AIVD ČR Vás srdečně k účasti na seminář

                                                                                  Vzdělávací cíle

Cílová skupina: 

 • vzdělavatelé dospělých (lektor, tutor, instruktor, mentor atd.);
 • zájemci o roli vzdělavatelů dospělých.

Cíle semináře:

Účastníci budou po absolvování kurzu schopni:

 • charakterizovat vlastními slovy vzdělávací cíl;
 • vysvětlit jeho funkce;
 • vyjmenovat a rozlišit typologii cílů;
 • popsat vlastnosti cílů a aplikovat optimální formulace cílů;
 • kategorizovat základní úrovně Bloomovy taxonomie a vysvětlit princip jejího uspořádání.

Obsahová náplň:

 • Význam a definice vzdělávacích cílů.
 • Funkce a typologie cílů.
 • Vlastnosti a formulace cílů.
 • Bloomova taxonomie kognitivních cílů.

Lektor:

PhDr. Lucie Smékalová, Ph.D. v současné době vyučuje na Institutu vzdělávání a poradenství České zemědělské univerzity, zaměřuje se především na didaktiku a andragogiku. 

Termín a místo konání:

 • Pondělí 3. 11. 2014, 10:00–15:00 hodin.
 • Učebna AIVD ČR, Karlovo náměstí 14/292, 120 00 Praha, 2, 6. patro.

Cena:

 • 1 000 Kč, členové AIVD ČR zdarma.

Informace k přihlašování:

 • Akci si rezervujte výhradně na webu www.aivd.cz/akce (1 účastník = 1 kompletně vyplněná rezervace s mailem na přímého účastníka).
 • Po ukončení rezervace budou na Vaši adresu odeslány potvrzení a následně faktura, jejíž zaplacení je podmínkou účasti. V případě, že neobdržíte potvrzení, kontaktujte nás na aivd@aivd.cz, PhDr. Ivana Musilová, tel.: +420 734 605 219.
Termín: 
3.11.2014 - 10:00 - 15:00
Příloha: