Kvalita a marketing ve vzdělávání dospělých (workshop)

AIVD ČR ve spolupráci s TIMA Liberec a Technickou univerzitou v Liberci 
Vás srdečně zve na workshop

KVALITA A MARKETING VE VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH

Cíle workshopu:

  • Informovat o aktuálně připravovaných nástrojích kvality v dalším vzdělávání.
  • Představit rating vzdělávacích institucí a profesní kvalifikaci Lektor dalšího vzdělávání, vč. jejich využitelnosti.
  • Ukázat principy a funkce e-learningových programů pro vzdělavatele dospělých zaměřených na marketing vzdělávací instituce a tvorbu vzdělávacích programů.

Lektoři workshopu:

  • Mgr. Tomáš Langer, viceprezident a výkonný ředitel AIVD ČR, člen Národní rady pro kvalifikace a Národního poradenského fóra.
  • Ing. Kateřina Macková, expertka Národního ústavu pro vzdělávání.

Termín a místo konání kurzu:

  • Pondělí 10. prosince 2012, 13:00 – 16:00 hodin.
  • Zasedací místnost děkanátu Ekonomické fakulty, Technická univerzita v Liberci, Voroněžská 13, Liberec 1, budova H, 7. patro.

Informace k přihlašování:

  • Účast na workshopu je pro registrované zdarma.
  • Po dobu akce je zajištěno občerstvení.
  • Na kurz se přihlašujte výhradně na webu www.aivd.cz/akce.

Workshop se koná v rámci udržitelnosti projektu „Analýza a evaluace aktivit v oblasti dalšího vzdělávání v Libereckém kraji“, jehož řešiteli byly TIMA Liberec, Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR a Technická univerzita v Liberci.

Termín: 
10.12.2012 - 13:00 - 16:00
Příloha: