Základy ochrany duševního vlastnictví

AIVD ČR Vás srdečně zve k účasti na semináři            

Základy ochrany duševního vlastnictví

 Cíle:

Účastníci kurzu budou umět:

 • vyjmenovat druhy vlastnictví,
 • vysvětlit rozdíl mezi patentem, průmyslovým vzorem a ochrannou známkou,
 • vyjádřit vlastními slovy, co je předmětem autorského zákona,
 • vysvětlit §31 a §60 autorského zákona,
 • použít citace a odkazy tak, aby byly v souladu s autorským zákonem.

 Obsah:

 • Seznámení s pojmem „vlastnictví“
 • Průmyslové vlastnictví
 • Autorské vlastnictví
 • Autorské právo a vzdělávací instituce

 Lektor:

Mgr. Jaroslava Barbara Sporková, poradkyně v oblasti čerpání dotací z EU a projektového řízení. Autorka vzdělávacích programů realizovaných s finanční podporou ESF a ERDF. Poradkyně v oblasti strategií územní dimenze na MMR

Lektorka  - témata: Projektové řízení, Ochrana duševního vlastnictví, Sociálně vyloučené lokality v ČR aj.

Termín a místo konání:

 • 18. listopadu 2015, učebna AIVD ČR, Karlovo nám 14/292, Praha 2

Cena:

 • 1 000 Kč, členové AIVD ČR zdarma.
 • V ceně je zahrnuto i drobné občerstvení.

 Informace k přihlašování:

 • Na akci se přihlašujte do 4. 11. 2015 výhradně na webu www.aivd.cz/akce.
 • Po ukončení přihlašování bude na Vaši adresu odeslána faktura, jejíž zaplacení je podmínkou pro účast a informace.
 • Vaše přihlášení je platné POUZE při doručení automatického potvrzovacího e-mailu. Neobdržíte-li jej, přihlášení se patrně nezdařilo, vykonejte přihlášení znovu!
Termín: 
18.11.2015 - 10:00 - 15:00
Příloha: